Beurzen 2012 van de Stichting Vocatio: oproep

Oproep aan jongeren met passie en talent: dien jouw kandidatuursdossier in tot 25 oktober 2011.

De VOCATIO-beurzen zijn beschikbaar voor alle jongeren, zonder onderscheid qua afkomst, cultuur, studieniveau… De Stichting steunt de realisatie van levensprojecten, zonder welk elitarisme dan ook.

Voorwaarden
* Minstens 18 en maximum 30 jaar oud zijn op 31.12.2011.
* Belg zijn of duidelijk in België verankerd zijn.
* Van een roeping getuigen, die slechts met extra financiële middelen realiseerbaar is.
* Alle disciplines komen in aanmerking, ongeacht het studieniveau. In een veranderende wereld staat de Stichting open voor traditionele, maar zeker ook voor vernieuwende projecten.

Laten we echter ook de traditionelere domeinen niet vergeten, zoals medische wetenschap, visuele en plastische kunsten, architectuur, fotografie, muziek, podiumkunsten, therapie, etnologie, design, oceanografie enzovoort.
(Raadpleeg de profielen van de 647 laureaten van de Stichting: www.vocatio.be)

De beurzen zijn niet bedoeld om reizen mee te bekostigen, studies aan te vatten of een commerciële activiteit op te zetten.

Vind het kandidatuursdossier op www.vocatio.be

Gelieve ons het dossier en de bijlagen per gewone post (niet aangetekend) uiterlijk tegen 25 oktober 2011 te bezorgen.

Contact:
Stichting Vocatio
Albertineplein 2 - 1000 Brussel
Tel. 02 213 14 90
Fax 02 213 14  95
mail  info@fondationvocation.be
web www.vocatio.be
Datum:
11-10-11