Open Call - E-culture fair 2011 - Hasselt - 16 en 17 november 2011

De e-culture fair 2011 is een showcase van e-cultuurprojecten voor en door makers, onderzoekers en creatieve ondernemers die samenwerken op het raakvlak van cultuur, (media) technologie, onderzoek en creatieve industrie.

Parallel met het Creativity World Forum focust de e-culture fair op ontmoeting en uitwisseling tussen kritische actoren uit deze domeinen.
Een 'best-of'-selectie van innovatieve projecten uit Vlaanderen wordt in de tentoonstelling gecombineerd met e-cultuurprojecten uit hogescholen, naast een programma van live presentaties, workshops en netwerkmomenten.
In deze tweedaagse ontmoeting tussen de deelnemende projecten (organisaties, universiteiten, bedrijven en individuen), hun projectleiders en de aanwezige professionals, studenten en publiek, ligt de focus op interactie, netwerking, participatie en sensibilisering.

 

Call for projects

Wie komt in aanmerking?
Deze oproep is een uitnodiging aan ontwikkelaars van prototypes, creaties, producten, methoden of diensten met culturele relevantie die gerealiseerd zijn in Vlaanderen in samenwerking tussen cultuur, onderzoek, wetenschap en/of industrie.
De uitnodiging mikt dus op onderzoekers, ontwerpers, academici, makers, denkers, ondernemers, productontwikkelaars, kunstenaars, organisaties of collectieven die een uitgewerkt e-cultuurproject klaar hebben.
Dit zijn bij voorkeur projecten gemaakt met of mogelijk gemaakt door digitale media of andere nieuwe technologie, die imaginatief, inquisitief en innovatief zijn en een duidelijk aanwijsbare culturele component en betekenis hebben.

De e-culture fair 2011 is de plek bij uitstek om dergelijke projecten te presenteren hetzij als onderdeel van de tentoonstelling, hetzij als punctuele projectpresentatie, of als live performance. Er wordt van de projectleiders verwacht dat ze gedurende de ganse duur van de Fair beschikbaar zijn en ter plekke hun project toelichten in de vorm van hun keuze. De selectie van de ingediende voorstellen gebeurt door een jury die de voorstellen tevens nakijkt op hun ontvankelijkheid (zie criteria).

Criteria projecten
De minimale inhoudelijke en vormelijke criteria die in overweging worden genomen bij selectie zijn: 

* voorbeeldfunctie voor innovatieve wijzen waarop in Vlaanderen concreet wordt samengewerkt tussen verschillende creatieve domeinen met gebruik van technologie en actuele media
* het is een bestaand project gerealiseerd in de afgelopen drie jaren
* culturele relevantie/meerwaarde: het project bevat een culturele component of link met het culturele veld
* hybride kwaliteiten: showcase voor potentieel van cross-over onderzoeksmethoden
* potentieel om nieuwsgierigheid te wekken van zowel professionals als breder publiek in nieuwe hybride technologie, door de aard van het project zelf, de kwaliteit van de presentatievorm of de toegevoegde waarde van de presentatie zelf (workshop, performance-lecture, enz.)
* beschikbaarheid en aanwezigheid van één of meerdere projectdeelnemers voor en gedurende de Fair
* volledigheid van het dossier: budget, technische fiche, team (zie formulier)

Timeline
25 augustus 2011: deadline indienen call for projects
1 september 2011: bekendmaking selectie door jury
september en oktober: voorbereiding communicatie, tentoonstelling en overleg (hou er rekening mee dat projectleiders beschikbaar zijn)
13 tot 15 november 2011: opbouw tentoonstelling  
16 en 17 november 2011: presentaties fair
17 's avonds en 18 november 2011: afbouw

Wat biedt e-culture fair 2011 aan jouw project:
* professionele context voor netwerking van de projectleiders 
* presentatie voor en participatie van een publiek waaronder de bezoekers van het Creativity World Forum (Europees, regionaal en lokaal) en bezoekers uit de wereld van de creatieve bedrijven, hogescholen en universiteiten en cultuursector in Vlaanderen
* overall coördinatie en opvolging presentatievormen individuele projecten
* productionele ondersteuning en technische basisvoorzieningen bij opbouw 
* pr van de geselecteerde projecten  
* er is geen absoluut presentatiebudget voorzien per project, wel een relatief procentueel aandeel van de totale productie-enveloppe overeenkomstig de behoeften van de individuele projecten. Toewijzing ervan gebeurt na de selectie.

Aanmeldingsformulier online
Vul hier online het formulier in en beantwoord volgende vragen i.v.m. je projectvoorstel:
* naam/ titel project (+ cv)
* naam/ contactgegevens projectleider (+ cv)
* betrokken organisatie(s)/partners
* korte projectomschrijving van max. 100 woorden
* tags trefwoorden kritische relevantie/ meerwaarde
* presentatievorm: voor welke presentatie vorm is het project in kwestie geschikt? (korte livepresentatie, doorlopende demo-opstelling in stand, tentoonstelling als kunstwerk, workshop over tool of methode, andere ...)
* waarom is het belangrijk voor je om op de e-culture fair te presenteren?
* waarom is het belangrijk voor de e-culture fair om jou te presenteren?
* links naar online documentatie: websites, foto's en/ of video's
* technische fiche
* budgettering
* een uitgebreidere projectomschrijving van max. 500 woorden

Voor bijkomende vragen, mail naar leen@eculturefair.be

 

Contact:

Meer informatie over de e-culture fair is te vinden op: 
Site BAM
Site ECF 2011 (onder constructie)
Site van Nederlandse partnerorganisatie Virtueel Platform

Datum:
29-7-11