Een Museum voor moderne kunst in Brussel? Open brief

Sinds de sluiting van het Brusselse Museum voor Moderne Kunst in februari 2011 werden meerdere petities gelanceerd. Maar het ontbrak nog aan concrete initiatieven.
Nu is er deze open brief van enkele belangrijke actoren uit de cultuurwereld. Ze richten zich tot iedereen die met hen wil meedenken, privéverzamelaars en verschillende bedrijven met aanzienlijke kunstcollecties. De brief werd onder andere gepubliceerd in De Standaard van 25 juni 2011 en in Le Soir van 1 juli.

Hieronder een bloemlezing.

 

Geen enkele zichzelf respecterende stad zonder museum voor moderne kunst. Deze desolate toestand grenst aan verwaarlozing. [...] Het getuigt van een gebrek aan elementair respect om de kunst zomaar uit het (stads)beeld te wissen.

Hiermee doen we niet alleen het verleden onrecht aan, we missen ook kansen voor de toekomst. Want zonder een artistieke lieu de memoire, zonder het zicht- en tastbare geheugen van wat de kunst in deze stad door de tijden heen vermocht, stremmen we ook de ontwikkeling van de hedendaagse kunsten. Jonge kunstenaars hebben er nood aan om in dialoog te gaan met de vorige generaties, nationaal en internationaal. Die kans wordt hen vandaag ontzegd. [...]

Wij, ondertekenaars van deze brief, pleiten voor de oprichting van een Brussels grootstedelijk kunsthuis. Dit voorstel werd, op initiatief van Vlaams sp.a-parlementslid Yamila Idrissi, recent aan de pers voorgesteld. De positieve reacties moedigen ons aan om de druk verder op te voeren. We hebben een kunsthuis voor ogen naar het model van het Baselse Shaulager.
Dat huis combineert twee functies. Het biedt hoogkwalitatieve depotruimtes voor een kunstverzameling en het beschikt over een tentoonstellingsruimte en een auditorium waardoor deze collectie getoond, ontsloten en bestudeerd kan worden.
Een Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunsten moet een beroep kunnen doen op de medewerking van drie verschillende types collecties die in Brussel aanwezig zijn.

Een, de collecties in handen van de overheid (zoals die van de Nationale Bank en de NMBS).

Twee, de bedrijfscollecties (banken zoals ING en Dexia of multinationals zoals Lhoist).

Drie, de privéverzamelaars. Zo heeft Dexia de grootste private collectie moderne en hedendaagse Belgische kunst. Met een paar duizend werken heeft het de grootste privéverzameling van het land. De collectie Moderne kunst bevat onder meer Marcel Broodthaers, Roger Raveel, Luc Tuymans, Jan Fabre en Berlinde De Bruyckere. Ook KBC nam met Cera, ABB en Investco een verzameling met zo’n 600 kunstwerken over. Een enorm potentieel voor een collectie met internationale naam en faam in Brussel. De initiatiefnemers van deze oproep hebben met diverse van deze partijen al positieve, verkennende gesprekken gevoerd.

[...] we sporen alle betrokkenen aan om de lat zeer hoog te leggen. De ambitie moet evenredig zijn aan de kwaliteiten van Brussel als historische kunstenstad. Laat ons samen Brussel optillen. Laat ons het verleden van deze rijke kunststad vieren en de toekomst vorm geven in een Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunsten van Brussel.

Contact:

Onder anderen: Hans de Wolf, Luc Tuymans, Angel Vergara, Catherine De Zegher, Yamila Idrissi.

Datum:
1-7-11