Infosessie - Subsidiemogelijkheden beeldende kunstenaars - 01/07/2011

De Beoordelingscommissie Beeldende Kunst organiseert op vrijdag 1 juli een infosessie voor kunstenaars.

De infosessie is bedoeld voor kunstenaars die van plan zijn om een aanvraag in te dienen voor ondersteuning in het kader van het Kunstendecreet (ontwikkelingsgerichte beurs, projectsubsidie, creatieopdracht). De indienmodaliteiten zullen toegelicht worden door het agentschap Kunsten en Erfgoed, terwijl de beoordelingscommissie de adviesprocedure en het belang van een goed dossier met geschikt visiemateriaal uit de doeken doet.
De infosessie loopt van 13.00 u tot 16.00 u.

 

In de voormiddag is ook een infosessie gepland voor organisaties die van plan zijn om een aanvraag voor meerjarige werkingssubsidie in het kader van het Kunstendecreet (twee of vier jaar) in te dienen. Deze infosessie loopt van 9.00 u tot 12.00 u.

Overzicht subsidie-aanvragen en uiterste indiendata

Projectsubsidie voor kunstenaars 
• uiterlijk op 1 september voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar
• uiterlijk op 1 december voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april van het volgende jaar
• uiterlijk op 1 maart voor initiatieven die vanaf 1 juli van hetzelfde jaar van start gaan
 
 Ontwikkelingsgerichte beurzen
• uiterlijk op 1 september voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar
• uiterlijk op 1 december voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april van het volgende jaar
• uiterlijk op 1 maart voor initiatieven die vanaf 1 juli van hetzelfde jaar van start gaan

Creatie-opdrachten   
(podiumkunsten en beeldende kunsten)
• uiterlijk op 1 september voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar
• uiterlijk op 1 december voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april van het volgende jaar
• uiterlijk op 1 maart voor initiatieven die vanaf 1 juli van hetzelfde jaar van start gaan

 

Contact:

Meer info over subsidiemogelijkheden:
http://www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/854752-Subsidiemogelijkheden.html
 
Inschrijven voor infosessie van vrijdag 1 juli: tot 28 juni
mail naar robert.michel@cjsm.vlaanderen.be
met als onderwerp “infosessie kunstenaars” of “infosessie organisaties”.

BOZAR
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
Zaal Ter Arken

Wegbeschrijving: http://www.bozar.be/webpage.php?pageid=127

Datum:
24-6-11