Oproep - Fonds Jeanne en Pierre Beeckman - Maatschappelijke integratie van personen met een sensoriële handicap

Sinds 1997 ondersteunt het Fonds Beeckman initiatieven van organisaties t.v.v. de maatschappelijke integratie van personen met een sensoriële (visuele en/of auditieve) handicap.

Teneinde deze initiatieven te identificeren die in aanmerking komen voor steun uit het Fonds, organiseert het Fonds een jaarlijkse projectoproep.

Doelpubliek:

Alle belgische organisaties die initiatieven nemen ten bate van personen met een sensoriële (visuele en/of auditieve) handicap. Commerciële initiatieven worden uitgesloten.

Timing:

Datum lancering oproep: 15/03/2011
Uiterste datum indiening dossiers: 30/06/2011

Contact:
Details over deze oproep op www.kbs-frb.be
Datum:
25-3-11