Wedstrijd - Lokeren - kunstwerk op de markt

Het stadsbestuur van Lokeren schrijft een wedstrijd uit voor een kunstwerk op de markt.

De markt wordt in de loop van 2011 heraangelegd. De nieuwe markt wordt een ontmoetingsplaats met terrasjes, rustbanken en veel groen: dé plaats bij uitstek om een kunstwerk te plaatsen. Dit kunstwerk dient de site te versterken, in dialoog te treden met de omgeving en zijn voorbijgangers. Niet enkel voor passanten moet het kunstwerk goed zichtbaar zijn, maar ook vanop de langgerekte bank op het marktplein moet iedereen, die dit wil, even kunnen genieten van het werk. Daarom krijgt het kunstwerk een prominente plaats aan De Durme.

Procedure (Wedstrijd)

Voor het ontwerp én de uitvoering van het kunstwerk is de maximale som voorzien van 40 000 euro (incl. btw – incl. levering en plaatsing). Offertes die dit bedrag

overschrijden, worden als onontvankelijk beschouwd. De inschrijver vult het bij het lastenboek behorende offerteformulier in. Het offerteformulier wordt door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend en moet het stadsbestuur van Lokeren bereiken vooraleer de voorzitter de zitting opent, in casu op dinsdag 14 juni 2011 om 15:00 uur op de 3de verdieping (cafetaria) van het stadhuis van Lokeren, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.

Een jury van minimum 5 deskundigen onderzoekt de offertes, vergelijkt ze met elkaar en maakt een rangschikking op aan de hand van de verschillende gunningscriteria. Hiertoe wordt een omstandig gemotiveerd verslag opgesteld, dat wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

Deze wedstrijd staat open voor elke professionele of amateurkunstenaar, komende uit verschillende kunstdisciplines.

Contact:

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen voor meer informatie terecht bij cultuurbeleidscoördinator Sara Verstraete, p.a. Culturele Dienst, Torenstraat 1, 09/340 50 58, sara.verstraete@lokeren.be.
Het volledige bestek kan opgevraagd worden bij de Centrale Aankoopdienst van de Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, tel. 09/342.30.17 van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00 (vrijdagnamiddag gesloten), mail: cad@lokeren.be.

Datum:
25-3-11