Het Interimpaleis: volg opleidingen via Sociaal Fonds voor Podiumkunsten

Je werkt via Het Interimpaleis met een contract voor een niet-artistieke prestatie? Je doet dit bovendien voor een opdrachtgever uit het Paritair Comité 304 (Vermakelijkheidsbedrijf) die op de Nederlandstalige taalrol staat? Dan kun je als uitzendkracht gebruik maken van sectorale opleidingspremies om daarmee opleidingen te volgen uit het open aanbod van het Sociaal Fonds voor Podiumkunsten (SFP). Tussen het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VfU) en het SFP werd er daarvoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

> De voorwaarden

De overeenkomst geldt voor alle uitzendkrachten die:

  • het afgelopen jaar minstens één dag gewerkt hebben via een erkend uitzendkantoor, zoals Het Interimpaleis
  • voor een opdrachtgever uit het PC 304 op de Nederlandstalige taalrol. 

Het maximale opleidingskrediet per uitzendkracht bedraagt 500 € per jaar. Dit bedrag dekt enkel de directe opleidingskost. Dus niet de eventuele loonkost van de opleidingsdag, noch de transportkosten. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je van dit krediet gebruik maken, anderen kunnen ook deze opleidingen volgen maar moeten ze wel zelf betalen.

> Het aanbod

Bijna alle open opleidingen van het SFP komen in aanmerking voor dit samenwerkingsakkoord. Je vindt er opleidingen gaande van EHBO tot stemtraining voor podiumkunstenaars, van Photoshop tot Werkplekcoach. Enkel de cursussen HRM zijn niet in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen.

Een overzicht van het volledige aanbod voor het voorjaar 2011 vind je op de website podiumkunsten.

> Hoe inschrijven?

Heb je interesse in het volgen van een opleiding en beantwoord je aan de voorwaarden? Laat het weten aan je SMartBe adviesverlener. Enkel zij kunnen je inschrijven. Rechtstreeks inschrijven bij het SFP kan dus niet.

> Meer weten?

Alle informatie over het samenwerkingsakkoord met het SFP is ook terug te vinden op de website van het VfU > http://www.vfu-ffi.be/.

http://www.smartbe.be/

Datum:
25-3-11