Oproep - beeld voor de gemeente Kalken

De inwoners van Kalkendorp gaan in dialoog met geïnteresseerde kunstenaars om een passend beeld te verwezenlijken voor hun dorpskern. Dit beeld zal een plaats krijgen voor de kerk, ter vervanging van de plakpaal.
Zowel professionele als amateurkunstenaars kunnen in aanmerking komen voor de realisatie van dit beeld. Basisdossiers kunnen ingediend worden tot en met 31 maart 2011.

De deelnemers aan het participatieproject waren het er over eens dat een beeld voor Kalken ook de eigenheid van de bevolking moet tonen.
Om de band tussen inwoners en kunstenaars te versterken wordt eveneens een ontmoetingsmoment voorzien op zaterdag 19 februari 2011 om 10u00 in het Parochiehuis, Kalkendorp 28, 9270 Kalken.
Op die manier kan er kennis gemaakt worden met het dorp, de locatie voor het beeld en de ideeën van de inwoners.
Contact:
Lees meer details in de informatiebrochure (pdf).
Of neem contact op met jeugd.cultuur@laarne.be of 09/365.46.26
Datum:
11-2-11