Oproep - fotografen - Fotografiecircuit Vlaanderen

Deadline 1 mei 2011

Het Fotografiecircuit Vlaanderen werd opgestart in een periode tijdens dewelke er voor fotografen nog niet zoveel kansen waren om hun foto's met een ruimer publiek te confronteren. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen, maar toch blijft het circuit aan een behoefte voldoen. Hieraan wordt beantwoord door permanent op maandelijkse basis een individuele tentoonstelling van een fotograaf  langs 17 cultuurcentra in Vlaanderen te laten rondreizen.

Jaarlijks krijgen 11 nieuwe fotografen een kans. Bij de selectie wordt op de eerste plaats naar kwaliteit en variatie gezocht. Het circuit stond steeds open voor alle genres en benaderingswijzen.

De lijst van de fotografen die ooit aan het circuit deelnamen is indrukwekkend en velen hebben ondertussen hun weg gemaakt in het fotografisch landschap.

Het Fotografiecircuit Vlaanderen koos bewust voor de cultuurcentra als tentoonstellingsplatform. Inmiddels is er op elke locatie een vast publiek gegroeid, maar worden ook steeds de vele bezoekers aan de cultuurcentra, al of niet voorbereid, met het werk van de fotografen geconfronteerd.

Programmeren gebeurt per seizoen. Binnenkort gebeurt dit opnieuw voor de periode van oktober 2011 tot september 2012.

Wie er bij wil zijn dient een map met enkele werken op tentoonstellingsformaat en een curriculum vitae in te leveren voor 1 mei 2011. Dit materiaal dient afgegeven te worden (en dus niet opgestuurd) in het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint Andries, Sint Andriesplaats 24 te 2000 Antwerpen, liefst op werkdagen, maar niet op maandag, tussen 12u00 en 16u00 of na afspraak (03/260.80.50). (Per uitzondering kan dit op werkdagen ook tot 22 uur, op zaterdag van 9 tot 22 uur en op zondag van 9u00 tot 18u00.)

Het Cultureel Ontmoetingscentrum is wel gesloten van 18 tot 25 april 2011.

De programmacommissie legt begin mei de 11 maandelijkse tentoonstellingen voor het seizoen 2011-2012 vast.

De mappen dienen door de indieners terug afgehaald te worden tussen 23 en 31 mei 2011 en dit eveneens liefst op werkdagen tussen 12u00 en 16u00, maar niet op maandag, of na afspraak.

Contact:
Meer informatie bij Jan Van Broeckhoven, Coördinator, 0496/26.26.18, jan.van.broeckhoven@atv.be
Datum:
11-2-11