Ondersteuning voor individuele beeldende kunstenaars drastisch verminderd

NICC, de belangenvereniging voor beeldende kunstenaars, trekt aan de alarmbel. 

NICC maakte de balans op voor 2010 en kwam tot de vaststelling dat de subsidies voor beeldende kunstenaars op verschillende vlakken drastisch verminderd zijn.
Ook kunstenaars uit andere disciplines dan de beeldende kunst hebben hun weg gevonden naar de ondersteuning via individuele beurzen. Doordat met hetzelfde bedrag wordt gewerkt, betekent dit voor de individuele beeldende kunstenaars in 2010 een daling van 30% ten opzichte van 2009.

Met onderstaande brief roept NICC op om een online petitie te ondertekenen.

"Aan Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege,

Wij, NICC vzw, belangenbehartiger van de professionele beeldende kunstenaars, zijn ten zeerste verontwaardigd.

De werkingsbeurzen toegekend aan individuele scheppende beeldende kunstenaars zijn in 2010 met 30 % verminderd. De sedert 10 jaar jaarlijks voorziene 750.000 € is dit jaar naar 521.700 € gereduceerd. Op internationale reis-, verblijf- en transportkosten werd 42% bespaard.
Wie het totale budget van het Kunstendecreet ontleedt, stelt vast dat slechts 1% gaat naar de ondersteuning van individuele kunstenaars, in alle kunstensectoren samen.

Het aankoopbudget voor werk van hedendaagse kunstenaars is bijna tot nihil herleid de laatste jaren. Dit is allesbehalve bevorderlijk voor het toekomstig Erfgoed. Nochtans zou dit een win-winsituatie met een ideale return-on-investment zijn.

Het sociaal kunstenaarsstatuut is onvoldoende toegankelijk voor scheppende beeldende kunstenaars.

Dit alles is in flagrante tegenspraak met het Regeerakkoord van de Vlaamse regering waarin letterlijk staat "dat er meer aandacht moet komen voor de individuele kunstenaars en hun sociaal-juridische positie alsook een sterkere investering in beurzen en ruimere trajectbeurzen.

NICC ijvert voor een dringende rechtzetting van deze onaanvaardbare situatie.

Dank voor uw steun,

Guillaume Bijl, beeldend kunstenaar en voorzitter NICC"

Contact:
De petitie van NICC kan ondertekend worden op http://www.petitiononline.com/Nicc/petition.html.
Datum:
6-12-10