Colloquium en Vernissage ‘Zelf(in)beeld’

Fotografie is een krachtig en veelzijdig medium. Het kan ingezet worden om alternatieve communicatieprocessen te stimuleren.
Het kan gebruikt worden voor andere doelen dan enkel de intrinsieke, bijvoorbeeld om vrouwen weerbaarder te maken, meer zelfvertrouwen te geven, om trots op zichzelf te laten zijn.

De vrouwenportretten maken deel uit van het onderzoeksproject naar de potentie van fotografie om, op een speelse en artistieke wijze, emancipatorische processen te bevorderen. Deze fotografie noemen we de ‘instrumentele fotografie’. Achttien vrouwen tussen 45 en 60 jaar dachten intens na over hun positie als vrouw in een maatschappij waar ‘jong’ geassocieerd wordt met mooi, sexy en productief.

Wie ben ik?
Hoe kom ik over?
Hoe wil ik dat anderen me zien?
Wie ben ik?
Is het ‘ik’ een vaste identiteit of wisselt het naargelang de context?

Na een onderdompeling in de wereld van het portret en zelfportret maakte Hilde Braet het portret van deze vrouwen of maakten zij, onder haar begeleiding, hun zelfportret.

* Programma Colloquium (Zuilenzaal Geuzenhuis)
Zaterdag 27 november 2010
Geuzenhuis, Kantienberg 9
9000 Gent

15:00: Verwelkoming: Johan Notte, directeur Vermeylenfonds.
15:15: ‘Instrumentele fotografie’: Hilde Braet, master in de cultuurwetenschappen, fotografe.
16:00: ‘Een beeld van een vrouw’: Magda Michielsens, filosofe en professor emeritus vrouwenstudies.
16:45: Pauze.
17:00: ‘Een zelfbeeld, waar halen we’t?’: Hubert Van Hoorde, psychiater, psychoanalyticus, erehoofddocent UGent.
17:45: Slotwoord: Eddy Carels, voorzitter Kunst in het Geuzenhuis.
18:00: Opening tentoonstelling en voorstelling publicatie Zelf(in)Beeld

* De tentoonstelling loopt van 27 november tot en met 5 december 2010 in het VC Geuzenhuis. Open: maandag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:30 (na telefonische afspraak via 09 220 80 20); zaterdag/zondag van 11:00 tot 17:00.
 

Contact:

> Inkom tentoonstelling en deelname colloquium zijn gratis.

Inschrijvingen voor het colloquium: telefonisch op 09/223.02.88 of via e-mail: info@vermeylenfonds.be

> Met de auto: er is parkeergelegenheid in de ondergrondse parking van het Sint-Pietersplein.

> Met het openbaar vervoer: Aan het station Gent-Sint-Pieters kan u de bussen 55 - 57 - 58 nemen aan de voorkant van het station en de bussen 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 aan de achterkant van het station tot de halte ‘muinklaan’. Aan het station Dampoort kan u de bussen 70 t/m 74 – 76 & 77 nemen tot de halte ‘muinklaan’. 

Datum:
15-11-10