Projectoproep: kunst en geschiedenis voor jongeren

Projektoproep Fonds Heidebroek-van Duyse: Kunst en geschiedenis voor jongeren.

Het Fonds organiseert een jaarlijkse wedstrijd om de belangstelling voor de Belgische kunst en geschiedenis bij jongeren tussen 12 en 18 jaar aan te wakkeren en hen ertoe aan te zetten musea of andere artistiek of historisch belangrijke plaatsen in ons land te bezoeken.

Uiterste datum indiening dossiers: 25/10/2010

Doelpubliek: Jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Volgende criteria gelden voor de beoordeling van de dossiers:
- de originaliteit en de relevantie van het initiatief,
- de originaliteit en de relevantie van het afgewerkte product,
- de betrokkenheid van de jongeren in het uitwerkingsproces,
- de oprichting van een partnerschap met, in de breedste betekenis van het woord, de wereld van het onderwijs, van de musea en van de communicatie,
- de voorbeeldfunctie van het project (brengt een positieve verandering teweeg, andere projecten, de overname van het project door anderen, …),
- de kwaliteit van de uitvoering van het project (gemeten aan de hand van onder meer de correctheid en betrouwbaarheid van het financieel plan, het realisme van het tijdschema, de evaluatie en de opvolging van het projet, …),
- de waarborgen voor de continuïteit van het projet,
- het opzetten van een projet dat gebruikmaakt van de verzamelingen van de KMKG is een pluspunt.

Financiële steun 25.000€ maximum.

Hoe een kandidaatsdossier indienen?
- U kunt online een kandidaatsdossier invullen: download.
- Indien dit niet mogelijk is voor u, kunt u een kandidaatsdossier opvragen (bel 070-233065 of mail proj@kbs-frb.be). In dat geval, kunt u uw ingevuld kandidaatsdossier per post terugsturen.

Contact:

Stuur je kandidaatsdossier vóór 25 oktober 2010 naar:
mail: proj@kbs-frb.be
of per post: Koning Boudewijnstichting, GMT, Brederodestraat 21 - 1000 Brussel

Meer specifieke informaties?
Anne De Breuck: 02/549.61.54

Datum:
13-10-10