Oproep tot kandidaturen - Belgische Stichting Roeping - Beurzen 2011

Deadline 30 september 2010

Wordt uw leven gedreven door een passie?
-> Dien een kandidatuur in voor een van de vijftien beurzen van € 10 000 die jaarlijks uitgereikt worden door de Belgische Stichting Roeping.

De beurzen worden toegekend ongeacht het studieniveau, de opleiding of de aard van de roeping van de kandidaat-laureaten.

Deelnemingsvoorwaarden:

op 30 september 2010 minstens 18 jaar oud zijn en jonger zijn dan 30 jaar;
- kunnen getuigen van een ware roeping, ongeacht de discipline: artistiek, cultureel, sociaal, - wetenschappelijk, technisch, ecologisch, humanitair, ambachtelijk ...
- de realisatie ervan aangevat hebben;
- behoefte hebben aan financiële steun om de roeping verder te kunnen ontwikkelen;
- een duidelijk verankering hebben in België: wettelijke en gebruikelijke verblijfplaats in België hebben, of de Belgische nationaliteit bezitten;
- zich in het Frans of het Nederlands kunnen uitdrukken.
- De dossiers worden hetzij in het Frans, hetzij in het Nederlands ingediend.

De beurzen zijn niet bedoeld om studies aan te vatten of een commerciële activiteit op te starten.

 

Contact:

Ontdek de profielen van de laureaten op www.stichtingroeping.be

Inschrijven vóór 30 september 2010
Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op www.stichtingroeping.be

Belgische Stichting Roeping, Albertinaplein 2, 1000 Brussel
T 02/213.14.90, F 02/213.14.95, info@stichtingroeping.be

Datum:
6-9-10