Leefmilieu Brussel: projectoproep "Duurzame Wijken" 2010-2011

Net als vorig jaar kan uw wijk er helemaal anders gaan uitzien en veel milieuvriendelijker worden.
Hoe? Door deel te nemen aan de projectoproep «Duurzame wijken» van Leefmilieu Brussel!

Samenleven en het leefmilieu respecteren: voor nieuwe ontmoetingsplekken zorgen, participatieve acties opzetten, de burgerzin aanscherpen,  groenere en kindvriendelijke straten, energie besparen thuis, op het werk en op school, regenwater voor een zachter wasgoed, zuiverdere lucht, een biomand voor gezonde voeding, een aankoopcollectief, kookateliers, meer fietsen en minder auto’s, minder vervuiling,…

De geselecteerde wijken kunnen rekenen op tal van voordelen om een participatieve dynamiek in gang te zetten :

* Begeleiding door een specialist die ter beschikking wordt gesteld door LB .
* Organisatie in de wijk van conferenties, wandelingen, rondleidingen, thema-acties,...
* Technische en financiële ondersteuning voor projecten van gemeenschappelijk belang (bijv. aanplantingen, fietsenstallingen, collectief composteren, videoreportage, studiereis …).
* Een “duurzaam wijkkrantje”, flyers en affiches,…
* Zich inpassen in een internetnetwerk van duurzame wijken en goede praktijken uitwisselen.

 Voorbeelden van activiteiten ?

    * Een praktische opleiding rond de alternatieven voor het beperken van het energieverbruik als gevolg van de verlichting thuis.
    * Een animatie over de voordelen van composteren en het opzetten van collectief composteren.
    * Een uiteenzetting over het recupereren van regenwater en de mogelijke renovatie van tanks, waarmee 30 tot 50% op het waterverbruik kan worden bespaard.
    * Een actie voor de valorisering van de biodiversiteit in de wijk, de lokale groene wandelingen, het architecturale erfgoed…
    * Een praktische opleiding rond alternatieven waarmee het energieverbruik als gevolg van de verlichting thuis kan worden beperkt.
    * Kooklessen rond "Slow Food" of de projectie van een film om mensen te sensibiliseren voor wat ze eten, voor de herkomst van producten, hun smaak en de wijze waarop onze manier van eten de rest van de wereld beïnvloedt.
    * Een opleiding voor het gebruik van de fiets in de stad.
    * Een opleiding rond "slimme aankopen" die de beperking van het volume van onze vuilniszakken beoogt.
      Enz.

Tien Brusselse wijken zijn dit avontuur al aangegaan bij de vorige projectoproepen.

Om deel te nemen aan de projectoproep moeten de inwoners en gebruikers zich groeperen en partners zoeken (in hoofdzaak hun gemeente, maar ook bijvoorbeeld winkeliers, verenigingen, bedrijven, scholen …) en vóór 1 oktober 2010 een gemotiveerde kandidatuur indienen bij Leefmilieu Brussel. De acties die in het project worden voorgesteld, moeten uiteraard de hele gemeenschap dienen en passen in het kader van een duurzame ontwikkeling.

Wie wordt erbij betrokken?

Alle burgers, maar ook openbare en private gebruikers van de wijken in het Brussels Gewest die zich voor de duurzame ontwikkeling willen engageren en trachten van hun dagelijkse omgeving een Duurzame wijk te maken.
Welke hulp krijgen de geselecteerde wijken?

    * Ze kunnen kiezen en deelnemen aan verschillende activiteiten die worden voorgesteld door Leefmilieu Brussel en die rechtstreeks in hun buurt worden georganiseerd: conferenties, wandelingen, rondleidingen, thematische acties …
    * Ze worden een jaar lang begeleid door een animator die de initiatieven stimuleert en coördineert.
    * Ze krijgen technische en financiële steun voor een bedrag van max. 12.500 euro om een project van algemeen belang op te zetten.
    * Ze krijgen een driemaandelijks krantje en een website. Zie publicaties.
    * Ze nemen deel aan vier platforms voor uitwisseling tussen al de bewoners en gebruikers van de wijk die willen deelnemen aan het project.
    * Ze worden uitgenodigd op een startavond en een eindejaarsevenement, samen met alle deelnemers van alle kandidaat-wijken.

En de niet-geselecteerde kandidaten?

Ze krijgen gerichte steun om de burgerdynamiek rond het project Duurzame wijken te doen ontstaan en, waarom niet, volgend jaar opnieuw een kandidatuur in te dienen.

 

Contact:

Geïnteresseerd?
Spreek er gerust de mensen uit uw omgeving over aan.

Kandidaatsformulier - Word
http://www.leefmilieubrussel.be [...] oproep_formulier_2010_NL.doc

Kandidaatsformulier - PDF
http://www.leefmilieubrussel.be [...] oproep_formulier_2010_NL.pdf

De kandidatuurdossiers moeten naar behoren ingevuld en ondertekend, uiterlijk op 1 oktober 2010 om 14u00 (postdatum geldt als bewijs) worden ingediend per post of persoonlijk afgegeven op volgend adres:

Leefmilieu Brussel - projectoproep "Duurzame wijken"
Divisie Duurzame Stad, Energie en Klimaat / Dienst Duurzame Wijken
Gulledelle 100 - 1200 Brussel

en tezelfdertijd per mail gestuurd worden aan:
info@duurzamewijken.be

Datum:
1-7-10