Elia Fonds projectoproep 2010: Vrijetijdsbesteding voor mensen met mindere mobiliteit

Het Elia Fonds heeft tot doel projecten te ondersteunen die mensen met een verminderde mobiliteit originele ontdekkingen aanbieden bij hun toeristische, culturele en sportieve vrijetijdsbesteding.

Het Fonds lanceert nu zijn negende projectoproep.

Niet iedereen heeft dezelfde kansen in onze samenleving, ook niet wat vrijetijdsbesteding betreft. Dat geldt met name voor mensen met een verminderde mobiliteit, in de meest ruime zin van het woord: mensen met een mentale, motorische of sensoriële handicap, gezinnen met zeer jonge kinderen, ouderen, enz.

Het Elia Fonds wil ertoe bijdragen dat ook zij nieuwe activiteiten en emoties kunnen ontdekken in hun vrije tijd.

Dit jaar stelt het Elia Fonds opnieuw 250.000 € ter beschikking van initiatieven in heel het land.

Doelpubliek
- Alle verenigingen en organisaties, gemeentediensten,toerismekantoren, provinciediensten enz… die aandacht hebben voor vrijetijdsbesteding en die zich inzetten voor toeristische, culturele of sportieve recreatievormen voor personen met verminderde mobiliteit, kunnen deze oproep beantwoorden.

- Uiterste datum indiening dossiers: 21/06/2010

Een project zal zo nauwgezet mogelijk beantwoorden aan de volgende criteria:
- vernieuwend
- van algemeen nut
- duurzaam
- daadwerkelijk afgestemd op de behoeften van de doelgroep
- mensen met een verminderde mobiliteit inschakelen bij de uitwerking ervan
- inclusie bevorderen
- uitgaan van duidelijke en concrete doelstellingen
- vergezeld zijn van een gedetailleerd financieel plan
- uitgevoerd worden in 2010-2011 (project moet nog lopen in 2011), in België

Voorrang wordt verleend aan projecten uitgewerkt in een origineel en nuttig partnerschap.

Welke projecten komen niet in aanmerking?
• waarvan de verbeteringen slechts in beperkte mate gericht zijn op mensen met een verminderde mobiliteit
• die enkel tot doel hebben het verbeteren of het aanpassen van de toegankelijkheid
• die personen met een verminderde mobiliteit niet betrekken bij de uitwerking van het project
• waarvoor de gevraagde projectsteun 100 % van de totale kostprijs dekt, d.w.z. eigen inbreng of co- financiering is noodzakelijk
• die uitsluitend een commerciële bedoeling hebben

Financiële steun tot €15.000

Vier van de 21 ondersteunde projecten in 2009:

Brussel: Vereniging Personen met een Handicap vzw
Een experimentele belevingsruimte inrichten op maat van mensen met een verstandelijke beperking.

Mons - Jemappes: Passe Muraille asbl
Een acteur die doof is, vertelt het verhaal van Tom Sawyer met gebarentaal.

Habay - Anlier: Centre Régional d'Initiation à l'Environnement de la Forêt d'Anlier asbl
Zintuiglijke activiteiten  organiseren om mensen met een beperkte mobiliteit de natuur te doen ontdekken.

Vilvoorde: Tartaar vzw
Een theatervoorstelling maken over het thema liefde gespeeld door acteurs met een verstandelijke beperking.

Braine-l'Alleud: Cap Patrimoine asbl
Mensen met een handicap toegang geven tot cultuur en natuur aan de hand van geluidsmontages, brailleschrift en andere aangepaste modules.
Contact:

Hoe een kandidaatsdossier indienen?
- U kunt online een kandidaatsdossier invullen (download hier).
- Indien dit niet mogelijk is voor u, kunt u een kandidaatsdossier opvragen via contactcentrum (bel 070-233065 of mail proj@kbs-frb.be). In dat geval, kunt u uw ingevuld kandidaatsdossier per post terugsturen: Koning Boudewijnstichting, GMT, Brederodestraat 21, 1000 Brussel

- Voor algemene informatie:
 Contactcentrum - 070-233 065
- Voor specifieke vragen:
 Sarah Reyn - 02-549 61 56

Datum:
8-6-10