Oproep - Prijs voor de Jonge Kunstkritiek

Deadline 31 juli 2010

In mei 2008 lanceerden de Appel, Witte de With en het Fonds BKVB gezamenlijk de tweejaarlijkse Prijs voor de Jonge Kunstkritiek voor het Nederlandse taalgebied. In 2010 vindt de tweede editie van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek plaats, in samenwerking met Vlaams-Nederlands huis deBuren.

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek wordt uitgereikt in de categorieën Essay en Recensie. Deelnemers tot 35 jaar kunnen meedingen. Inzendingen kunnen tot en met 31 juli gestuurd worden naar: inzending@jongekunstkritiek.net.

De recensie moet betrekking hebben op een recente tentoonstelling of publicatie. De tentoonstelling moet zichtbaar geweest zijn na de eerste officiële oproep voor deelname. Indien de recensie een publicatie betreft moet deze in 2010 gepubliceerd zijn. De recensie moet tussen de 1000 en 1400 woorden omvatten.

De organisatie verbindt in 2010 geen specifiek thema aan het essay. Wel stelt zij dat het essay geschreven wordt vanuit de actualiteit en de praktijk. Het essay moet voorbijgaan aan een kunsthistorische uiteenzetting. Van de auteur wordt verwacht dat hij/ zij in het essay intrigerende verbindingen legt tussen recente ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en een visie te biedt op de huidige culturele context. Het essay moet tussen de 2000 en 2500 woorden omvatten.

In beide categorieën zullen minimaal drie en maximaal zes artikelen genomineerd worden om mee te dingen naar de hoofdprijs van € 7 500 in de categorie Recensie en € 10 000 in de categorie Essay. Naast de hoofdprijs zullen in beide categorieën twee basisprijzen van € 500 uitgereikt worden.

Contact:
Meer info over inhoudelijke criteria en formele eisen via www.jongekunstkritiek.net

Vragen omtrent de richtlijnen van de inzendingen kunnen verstuurd worden naar info@jongekunstkritiek.net
Datum:
7-6-10