oproep: prijs voor grafiek Fonds Hilde Demedts 2010

Het Fonds Hilde Demedts is een prijs voor kunstenaars in Vlaanderen die zich onderscheiden in de grafische kunst.
Het Fonds Hilde Demedts heeft tot doel een podium te verschaffen aan grafische kunstenaars en grafiek te promoten door het uitreiken van een prijs.
De wedstrijd “Prijs voor grafiek Fonds Hilde Demedts” met aansluitend een tentoonstelling, wordt in 2010 voor de eerste maal uitgeschreven.
Een onafhankelijke jury zal twee prijzen uitreiken. De door de jury geselecteerde werken zullen tentoongesteld worden.

Oproep aan: alle kunstenaars die grafiek beoefenen en in Vlaanderen gedomicilieerd zijn.

Datum lancering oproep: 02/04/2010
Uiterste datum indiening dossiers: 02/05/2010
Datum bekendmaking: 07/05/2010

Financiële steun: €1000 tot €2500
Contact:

Download een kandidaatsdossier:
www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/Inschrijvingsformulier/2010_Demedts_formN.doc

Stuur (vòòr 2 mei 2010) uw ingevuld kandidaatsdossier terug per e-mail: gmt@kbs-frb.be

Indien dit niet mogelijk is voor u, kunt u een kandidaatsdossier opvragen:
bel 070-233065
mail proj@kbs-frb.be
In dat geval, kunt u uw ingevuld kandidaatsdossier per post terugsturen:
Koning Boudewijnstichting, GMT, Brederodestraat 21 - 1000 Brussel

Voor algemene informatie:
Contactcentrum - 070-233 065
Voor specifieke vragen:
Vera Billen - 02-549 02 49

Datum:
8-4-10