Oproep: ondersteuning roerend cultureel erfgoed van Belgische kunstenaars

Permanente oproep, eerstvolgende afsluiting 15 april 2010.
Het Fonds Léon en Marcelle Courtin-Bouché wil het roerend cultureel erfgoed van Belgische kunstenaars van alle tijden ondersteunen. Het Fonds helpt in het bijzonder bij de aankoop, de conservatie, de restauratie en de valorisatie in de breedste betekenis van het woord van kunstwerken van Belgische kunstenaars door de tijden heen

Doel: Belgische musea.
Uiterste datum indiening dossiers: 15/04/2010

Het jaarlijkse budget van het Fonds Léon en Marcelle Courtin-Bouché is 250.000€.
Deze som kan besteed worden aan één of meerdere projecten.

Het kan bijvoorbeeld gaan om
- De aankoop van  kunstwerken van Belgische kunstenaars die een belangrijke plaats innemen binnen het werk van de kunstenaar of binnen openbare collecties.
- de restauratie of conservatie van het Belgisch cultureel erfgoed naargelang de staat van het kunstwerk
- een studie in het kader van de valorisatie van het cultureel erfgoed van België : deze moet dan een aanzet kunnen zijn voor andere projecten.
- een belangrijke publicatie die de waarde van het Belgische erfgoed in de kijker zet.
- elke actie die tot doel heeft de valorisatie en de toegankelijkheid van het patrimonium binnen de Belgische instellingen te verbeteren (nieuwe inrichtingen, pedagogische projecten, …). Het Fonds verwacht in dit geval een heel concreet project.

Het Fonds ziet roerend erfgoed zeer breed (schilderkunst, beeldhouwkunst, tapijtwerk, kunstwerken op papier… ). De tussenkomst van het Fonds is niet bedoeld voor de structurele personeelskosten (toezicht, gidswerk, animatie, etc.). Een dossier dat rekening houdt met de actualiteit (tentoonstelling, onderzoek, …) is een meerwaarde.

Om in aanmerking te komen, moeten de ingediende dossiers beantwoorden aan de volgende criteria:
- De belangrijkheid van het kunstwerk binnen het gehele oeuvre van de kunstenaar, binnen de kunstgeschiedenis, of binnen de collectie van de instelling.
- Het dringende karakter van behandeling in geval van conservatie of restauratie
- De eventuele voorbeeldfunctie van het project (die een positieve verandering teweeg brengt, de aanzet is voor andere projecten, …)
- De kwaliteit van de manier waarop het project geconcretiseerd wordt (gemeten aan de hand van onder meer de precisie en de betrouwbaarheid van het financiële plan, de haalbaarheid van de planning, de evaluatie en opvolging van het project…)
- Garanties voor de continuïteit van het project (toegankelijkheid van het kunstwerk, mogelijkheid tot publicaties en studies, verbeteringen te danken aan de nieuwe inrichting…)
- De actualiteit

De initiatiefnemer van een project is de vertegenwoordiger van een collectief, een organisatie zonder winstoogmerk, een instelling, een groep vrijwilligers of een lokale openbare instelling (met andere woorden geen commerciële organisatie).

Contact:

Download een kandidaatsdossier op kbs-fr.be

Stuur (vòòr 15 april 2010) uw ingevuld kandidaatsdossier terug per e-mail: gmt@kbs-frb.be

Indien dit niet mogelijk is voor u, kunt u een kandidaatsdossier opvragen:
bel 070-233065
mail proj@kbs-frb.be
In dat geval, kunt u uw ingevuld kandidaatsdossier per post terugsturen:
Koning Boudewijnstichting, GMT, Brederodestraat 21 - 1000 Brussel

Datum:
8-4-10