Oproep: Nuit Blanche ... 02 okt 2010

Wat is Nuit Blanche?
- Een gratis cultureel gebeuren in de Stad Brussel dat voor iedereen toegankelijk is, en dat de hele nacht door (za 02 okt. - 22u tot 6u).
- Nuit Blanche wil je de Brusselse stedelijke omgeving vanuit een nieuwe invalshoek laten (her)ontdekken of (her)overen. NUIT BLANCHE stelt de hedendaagse kunst in al haar vormen op de voorgrond en gebruikt alle aspecten van de openbare ruimte.
- Met aandacht voor een ecologisch verantwoorde aanpak, kunnen, dankzij NUIT BLANCHE de ‘zachte’ vervoermiddelen gepromoot worden: de inrichting van een voetgangersparcours en een fietsparcours, de bevordering van het openbaar vervoer, gemeenschappelijke taxi’s, enz.

Zorg voor een verrassing met  uw artistieke projecten en anderen samenwerkingen!!!

- De projecten moeten ongewoon en interactief zijn, en moeten de verbeelding uitdagen.
- Het team van Nuit Blanche begeleidt uw project: het invoeren van het concept dat wordt afgestemd op het globale project; het zoeken naar samenwerkingsverbanden (tussen artiesten, verenigingen, enz); de bemiddeling tussen de kunstenaar en de omgeving (wijk, administratieve opvolging, enz); cofinanciering door de Stad Brussel, algemene promotie.
- Nuit Blanche vertrekt vanuit de wederzijdse beïnvloeding tussen het artistiek en sociaal-cultureel veld. Bovendien wil Nuit Blanche minder bekende werkvormen bevorderen.

4 pleinen, 4 grote kunstprojecten:
4 grote pleinen vormen het traject voor de Nuit Blanche:
- het Sint-Katelijneplein
- de Nieuwe Graanmarkt
- de Vismet (projecten waarin ook het zwembad wordt opgenomen)
- de Arduinkaai
Op deze plaatsen zullen 4 grote projecten van de Nuit Blanche doorgaan.
We zijn op zoek naar installaties met een sterke zichtbaarheid die gedurende een beperkte tijdspanne (één nacht) in interactie kunnen treden met een groot aantal personen (meer dan 100.000 bezoekers tijdens het evenement).
(stadsbudget voor ieder project: max. 10.000€. Hogere kostprijzen kunnen extern gefinancierd worden)

   
De overige delen van het parcours:

Eén deel van de A. Dansaertstraat dat deel uitmaakt van het parcours zal verkeersvrij worden gemaakt. Wat de rest van het parcours betreft, wees creatief en verbaas ons!
Enkele hints: Bals, vertoningen, marathons, visuele kunsten, straatkunsten, interactieve installaties waarin verschillende kunstvormen aan bod komen. Een groenere Nuit Blanche: projecten inzake netheid, zachte mobiliteit, enz. En alle andere vormen van kunstzinnige en/of poëtische expressie.
(stadsbudget voor ieder project : max. 2000€)

Ook: Het ‘Grand Restaurant’, een bewijzeringsproject, ...

Contact:
Gelieve een oproep-formulier (hier te downloaden) als Word-document per e-mail aan info@nuitblanchebrussels.be terug te bezorgen, ten laatste op 12 maart 2010, vóór 16u.
Info: 02/279 64 21 - 02/279 64 02
Datum:
3-3-10