Oproep: SMartBe zoekt ... illustratoren

SMartBe is op zoek naar illustratoren en/of tekenaars om een rekruteringsreserve van gelegenheidsmedewerkers aan te leggen. In dat kader lanceren wij een eerste oproep.

Het studiebureau van SMartBe werkt aan een repertorium van de hulpmiddelen voor kunstenaars, dat op papier en op de website SMartTools zal worden gepubliceerd.

De geselecteerde kandidaat zal de verschillende artistieke rubrieken van het repertorium illustreren. De illustraties moeten de naam van de rubrieken bevatten:

 • Steun voor culturele activiteiten
 • Podiumkunsten
 • Digitale kunst
 • Plastische kunst
 • Audiovisuele kunst en film
 • Circus en straatkunst
 • Dans
 • Design, mode en ambacht
 • Literatuur
 • Multidisciplinair
 • Muziek
 • Theater

Deelnemingsvoorwaarde
Bent u lid van SMartBe? Wenst u deel te nemen aan deze selectie?
Dien uw kandidatuur in voor 1 april 2009.

Uw dossier:
1. twee illustraties voor de rubrieken, met verwerking van de tekst
2. uw CV
3. foto's of kopieën van werk dat u al hebt uitgevoerd.

Prestatie en vergoeding

• 13 illustraties, die uiterlijk op 1 juli 2010 voltooid moeten zijn
• De vergoeding bedraagt 2.000 euro (ex. btw). Het bedrag zal na de ontvangst van de illustraties worden gestort. De reiskosten voor de werkvergaderingen worden eveneens vergoed.
• Nieuwe rubrieken die aan het repertorium worden toegevoegd, zullen door dezelfde kunstenaar geïllustreerd worden. Hiervoor zal een bijkomende vergoeding worden betaald.
• De illustraties zullen gedurende maximum 5 jaar vrij van rechten zijn voor alle publicaties van SMartBe.
• De samenwerking wordt vastgelegd in een schriftelijk contract.

Contact:

Dien uw kandidatuur in voor 01-04-2010

Met de post:
François-Xavier Leurquin
SMartBe, Emile Féronstraat 70 - 1000 Brussel
Tel. 02/542.19.73
Via e-mail: fix@ubik.be

Datum:
18-2-10
Downloaden:
Oproep illustrators SMartBe 2010 - PDF