Open Call - Ruhr 2010/ISEA 2010 - e-culture fair 2010

De e-culture fair wordt georganiseerd van 23 tot en met 25 augustus 2010 als onderdeel van Ruhr 2010 cultuurhoofdstad van Europa en ISEA 2010 (International Symposium on Electronic Arts) in de U-Turm in Dortmund en is een initiatief en samenwerking van BAM, Virtueel Platform uit Nederland, Medienwerk NRW uit Nordrhein-Westfalen en ISEA 2010.


OMSCHRIJVING E-CULTURE FAIR 2010:

E-culture fair 2010 is een internationale ontmoeting, uitwisseling en showcase van nieuwe projecten voor mensen die werken op het raakvlak van cultuur, (media)technologie, onderzoek en creatieve industrie.

De e-culture fair bestaat uit een tentoonstelling van geselecteerde werken, demo's, live presentaties, workshops en een open art lab.
 Met dit event wordt het innovatief potentieel van samenwerking tussen cultuur, onderzoek en creatieve industrie op een toegankelijke manier getoond, krijgen bezoekers de kans om de mensen achter de projecten te leren kennen en worden impulsen gegeven aan meer samenwerking tussen diverse actoren en organisaties in deze dichtbevolkte regio's.
Op de e-culture fair ontmoet je een wereldwijd, Europees, regionaal en lokaal publiek, (ISEA2010, RUHR2010, publiek uit het Ruhrgebied, Nederland en Vlaanderen en uit de stad Dortmund), vele andere interessante culturele en creatieve mensen en organisaties, en een selectie aan het beste wat er aan recente e-culturele projecten is ontwikkeld in Nederland, Vlaanderen en Duitsland.  

PROFIEL DEELNEMERS:

Deze call is speciaal gericht op organisaties, hogescholen, universiteiten, bedrijven en individuen in Vlaanderen, die projecten willen presenteren op de e-culture fair.
Met projecten bedoelen we work-in-progress, creaties, producten, methoden of diensten met culturele relevantie en afkomstig uit samenwerking tussen cultuur, onderzoek, wetenschap en/of industrie. 
Ze zijn gemaakt met of mogelijk gemaakt door digitale media of andere nieuwe technologie.

HOE EEN PROJECT INDIENEN?

Met deze call kan je een project voorstellen dat getoond kan worden tijdens de e-culture fair, hetzij in de tentoonstelling die gedurende drie dagen permanent wordt bezocht, hetzij als doorlopende demo op een stand, hetzij als punctuele projectpresentatie, hetzij als live performance. Je kan met deze call ook voorstellen doen voor een workshop maar let wel dat het aantal workshops beperkt is.

Als je denkt een project te hebben dat op de e-culture fair gepresenteerd moet worden, beantwoord dan bondig de volgende vragen en stuur ze uiterlijk voor 5 MAART 2010 naar Nele Samyn op nele@bamart.be

Naam en contactgegevens organisatie(s).
Naam en contactgegevens van contactperso(o)n(en).
Hoeveel mensen zijn er nodig of gewenst voor presentatie op e-culture fair?
Waarom is het belangrijk voor je om op de e-culture fair te presenteren?
Waarom is het belangrijk voor de e-culture fair om jou te presenteren?
Een korte project omschrijving van max. 100 woorden
Een uitgebreidere project omschrijving van max. 500 woorden

Voor welke presentatievorm is het project in kwestie geschikt:

korte livepresentatie  
doorlopende demo-opstelling in stand
tentoonstelling als kunstwerk
workshop over tool of methode
Stuur links naar online documentatie mee: websites, foto's en/of video's
BAM, Virtueel Platform en Medienwerk NRW zullen alle voorstellen grondig onderzoeken, een selectie maken en nagaan welke projecten in aanmerking komen voor de tentoonstellingsformat, de presentatieformat of de performanceformat. Alle indieners krijgen een antwoord wanneer de selectie is afgerond. Met de geselecteerde projecten wordt eerst contact opgenomen om de haalbaarheid van presentatie af te toetsen.

Contact:

E-Culture Fair van 23 tot 25 augustus 2010 in U-Turm, Dortmund, Duitsland
Deadline call 5 maart 2010
Meer informatie over de e-culture fair vind je op de verschillende sites van de partnerorganisaties en voor concrete vragen neem contact op met Nele Samyn (nele@bamart.be of +32(0)9 267.90.47).

www.bamart.be
www.virtueelplatform.nl/eculturefair
www.eculturefair.eu

Datum:
12-2-10