Oproep - VAF - Scenario-atelier

Binnen het scenario-atelier van het VAF krijgen drie veelbelovende scenaristen opnieuw de kans om hun scenario onder begeleiding van een coach uit te diepen.
Binnen- en buitenlandse professionals zetten zich een half jaar lang in om debuterende schrijvers individueel te helpen bij de ontwikkeling van hun scenario. Op deze manier kunnen de deelnemers hun verhaal klaarstomen om binnen het normaal selectiesysteem scenario- of ontwikkelingssteun aan te vragen.

Contact:
Het Atelier loopt van juli t.e.m. december 2010
Kandideren voor het atelier is kosteloos. De geselecteerde deelnemers ontvangen een scenariopremie van € 6.000 voor de ganse duur van het atelier. Wie in aanmerking wil komen voor dit scenario-atelier van het VAF, kan zich inschrijven tot en met dinsdag 20 april 2010.
Meer informatie op www.vaf.be/vorming-onderzoek/ateliers/scenario
Datum:
5-2-10