Wedstrijd - kinderdagverblijf VRT - integratie kunstwerk

Deadline 28 februari 2010

Ukkepuk, het kinderdagverblijf van de VRT, bouwt een nieuwe kribbe. Voor de integratie van een kunstwerk in dat gebouw wordt een wedstrijd uitgeschreven. Het totaalbudget voor de realisatie van het kunstwerk bedraagt minimaal 22.500 € (exclusief BTW en inclusief alle bijkomende kosten).

Het ontwerp van dit kunstwerk moet in het gebouw geïntegreerd kunnen worden. Natuurlijk moet het nauw aansluiten bij de leefwereld van de kinderen in het kinderdagverblijf.

Procedure:
Ben je professionele kunstenaar en heb je interesse in deze opdracht? Dien dan ten laatste op 28 februari 2010 je dossier in. Je dossier moet minstens je cv bevatten en andere documentatie over jouw achtergrond als kunstenaar (zoals documenten die ons een indruk geven van ander relevant werk). Vermeld op elk document je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (indien van toepassing) website. Toegezonden documentatie wordt niet teruggestuurd.

Een werkgroep bestaande uit mensen van de vzw Ukkepuk, het ontwerpteam van de crèche en de VRT begeleiden de selectieprocedure voor deze kunstopdracht.

Deze werkgroep selecteert uit alle inzendingen maximaal vier kunstenaars. De geselecteerden krijgen de opdracht om een schetsontwerp te maken. Elke geselecteerde krijgt hiervoor een vergoeding van € 250.

De werkgroep maakt op basis van de schetsontwerpen een definitieve keuze voor een kunstwerk.
Contact:
Voor alle inlichtingen over deze kunstopdracht kan je op werkdagen terecht bij Bart Sibiel, ontwerpingenieur (02/741.35.52).

Je dossier kan je richten aan: Ukkepuk vzw, t.a.v. Ilse Verheyen, Karabiniersplein 14, 1030 Schaarbeek met vermelding van 'kunstopdracht kinderdagverblijf Ukkepuk'.

Bron: www.bamart.be
Datum:
22-1-10