Frans Masereel Centrum: Artist In Residence

De volgende deadline voor de artiestenresidenties van het Frans Masereel Centrum is 21 februari 2010.

Het dossier wordt voorgelegd aan de selectiecommissie die tweemaal per jaar bijeenkomt waarna de kunstenaar op de hoogte wordt gebracht van de genomen beslissing. De gelukkigen kunnen dan van de ateliers en het materiaal van het Frans Masereel Centrum gebruik maken en indien nodig ook ter plaatse overnachten.

De kandidaat-aanvrager bewijst in zijn aanmeldingsdossier een aantoonbare artistieke kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst. De kandidaat toont een bereidheid om tijdens zijn verblijf het medium grafiek in zijn artistiek curriculum op te nemen. Van de kandidaat wordt tijdens zijn werkverblijf een actief engagement en naleving van de atelier- en werkvoorschriften verwacht.
Het dossier wordt voorgelegd aan de selectiecommissie die tweemaal per jaar bijeenkomt. De kunstenaar wordt op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Na goedkeuring van het dossier kan de kunstenaar met de administratieve dienst een werkperiode, eventueel gecombineerd met een logement, afspreken. De geselecteerde kunstenaars kunnen jaarlijks over een periode van één tot drie weken beschikken.

Er zal een forfaitair bedrag van 75€ per week worden aangerekend voor het verblijf en gebruik van de ateliers en de voorziene basismaterialen.

Voor een goede organisatie van de werkperiodes wordt er gevraagd om eventuele annuleringen, verlengingen en andere wijzigingen zo vlug mogelijk te melden aan de administratieve dienst. Een kunstenaar kan de voor hem toegekende periode niet doorgeven aan een andere kunstenaar.

Contact:

http://www.fransmasereelcentrum.be

Deadline 21 februari 2010

Datum:
11-1-10