Beeldende kunst wedstrijd 2010

Wat?
De Prijs is bestemd voor alle hedendaagse plastische uitdrukkingsvormen: tekenkunst, grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, film, video, multimedia, mixed media... De wedstrijd is specifiek bedoeld voor realisaties uit de jongste vier jaar.
Wat is er te winnen?
De Prijs zelf bedraagt 2.500,00 EUR, aanvullend kunnen premies worden toegekend.

Wie kan deelnemen?
Alle West-Vlaamse kunstenaars, door geboorte of door domicilie (op 1 januari 2010 moet men ten minste 5 jaar wettig gedomicilieerd zijn in de Provincie West-Vlaanderen), kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Ook teams kunnen inschrijven, maar deze moeten zich laten vertegenwoordigen door één afgevaardigde die aan bovenstaande voorwaarde voldoet.

Hoe kan je deelnemen?
Deelnemingsformulieren aanvragen tot 28 januari 2010; deelnemingsformulieren terug sturen tot 12 februari 2010.

Contact:

Inlichtingen
Verder inlichtingen kunnen bekomen worden bij
de provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries.
T 050 40 35 49
F 050 40 31 05

of wendy.leplae@west-vlaanderen.be
T 050 40 34 02

of chris.minten@west-vlaanderen.be

Volgende editie
Eind 2013 wordt de editie 2014 bekend gemaakt.

Datum:
29-12-09