Sabam-beurzen voor de audiovisuele sector en theatersector

Vanaf 1 januari 2010 zijn de creatiebeurzen voor kortfilms, de ondertitelingsbeurzen voor kortfilms, de opleidingsbeurzen (scenarioschrijven, productie, enz.), de beurs voor creatie op de radio, de beurzen van het Sonorisatiefonds en de sonorisatiebeurzen voor langspeelfilms (met inbegrip van tv-films) aan een nieuwe lichting toe.

Voor alle informatie over de voorwaarden of het inzenden van een dossier kunt u terecht bij Marleen Francois.Vanaf 1 januari 2010 start Sabam met de derde lichting van de theaterbeurzen. Die zijn bestemd voor enerzijds het amateurcircuit en anderzijds het beroepscircuit. Omdat de amateurgezelschappen zich zowel aan Vlaamse kant – in Opendoek – als aan Waalse kant – in de Union Culturelle Wallonne (UCW) en Fecota – verenigd hebben, is besloten om de Sabam-steun via die verenigingen te laten verlopen. Daarvoor krijgen zij elk een budget ter ondersteuning van de creatie van stukken van het Sabam-repertoire.

Voor het beroepscircuit bestaan er 8 creatiebeurzen ter waarde van 3000 Eur. Van dat bedrag gaat 1.500 Eur naar de auteur voor het schrijven van een tekst voor een professioneel gezelschap, en 1.500 Eur naar het gezelschap voor de daadwerkelijke productie van het stuk.

Contact:
Voor meer informatie over deze beurzen kunt u zich wenden tot Marleen Francois
02/286.82.72
marleen.francois@sabam.be
Datum:
14-12-09