Oproep - vierjaarlijkse prijs voor beeldende kunst - Provincie West-Vlaanderen

Deadline 12 februari 2010

In 2010 schrijft de Provincie West-Vlaanderen voor de derde maal de Vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst uit. De prijs is bestemd voor alle hedendaagse plastische uitdrukkingsvormen: tekenkunst, grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, film, video, multimedia, mixed media,.... De prijs zelf bedraagt 2.500 euro, aanvullend kunnen nog premies worden toegekend.
De wedstrijd staat open voor West-Vlamingen van geboorte of door domicilie (op 1 januari 2010 moet men minstens 5 jaar wettig gedomicilieerd zijn in de Provincie West- Vlaanderen). De wedstrijd is niet themagebonden maar specifiek bedoeld voor realisaties uit de jongste vier jaar.

Deelnemingsformulieren en het reglement kunnen tot uiterlijk 29 januari 2010 gedownload worden van de website of aangevraagd worden op het volgend adres: Provinciehuis Boeverbos Dienst Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Deelnemingsformulieren dienen tegen uiterlijk 12 februari 2010 via de post naar bovenstaand adres opgestuurd te worden.
Contact:
Dienst Cultuur, wendy.leplae@west-vlaanderen.be of 050/40.35.49
www.west-vlaanderen.be/beeldendekunst .

Download hier het reglement.
Download hier het deelnemingsformulier.
Datum:
7-12-09