Prijs Jacqueline Nonkels: opwaardering van het Belgisch surrealisme

De Prijs Jacqueline Nonkels wordt jaarlijks uitgereikt aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, zelfs gedeeltelijk, een succesrijke bijdrage levert tot de kennis, de bescherming, de restauratie, de bewaring en de ontsluiting van het surrealistische erfgoed in België.

Doelpubliek

- De oproep richt zich tot iedereen die het surrealisme in België bestudeert enerzijds, of die zich inzet voor de conservering van voorwerpen, werken of documenten met betrekking tot het Belgische surrealisme anderzijds.

Timing
- Uiterste datum indiening dossiers: 15/12/2009

De jury zal de op volgende punten letten:
- het vernieuwende karakter van het onderwerp;
- de nood aan ondersteuning om het project voort te kunnen zetten;
- de meerwaarde van het project voor de gemeenschap (verspreiding, doelgroep van het project, …);
- de kwaliteit van de uitvoering van het project (gemeten aan de hand van onder meer de correctheid en betrouwbaarheid van het financieel plan, het realisme van het tijdschema, de evaluatie en de opvolging van het project, …);
- de waarborgen voor de continuïteit van het projet (promotie van het project, …);
- het effect op lange termijn van het project (voorbeeldwaarde van het project, …);
- de actualiteit (tentoonstelling, werken of documenten die opnieuw opduiken,…).

Financiële steun

- €5.000

Documenten
- 2009_Nonkels_Prijsuitleg (doc Word)
- 2009_Nonkels_reglement (doc Word)

Contact:

Hoe een kandidaatsdossier indienen?
o U kunt hier online een kandidaatsdossier downloaden (doc Word)
o Stuur uw ingevuld kandidaatsdossier terug per e-mail: gmt@kbs-frb.be

U kunt uw ingevuld kandidaatsdossier per post terugsturen:
Koning Boudewijnstichting, GMT
Brederodestraat 21 - 1000 Brussel

Contactcentrum
bel 070-233065
of mail proj@kbs-frb.be

Contact
o Voor algemene informatie:
Isabelle Carpentier - 02-549 02 58
o Voor specifieke vragen:
Anne De Breuck - 02-549 61 54

Datum:
30-11-09