Prijs voor cultuurmanagement 2009-2010

Deadline 15 januari 2010

Het prof. R. Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen schrijft opnieuw een prijs uit voor een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland. Het wil daarmee de kwaliteit van het management in de sector van kunst en cultuur mee helpen stimuleren. Aan deze prijs is een bedrag verbonden van € 2.500.

Inzenden kan tot 15 januari 2010 door zes exemplaren van de studie en een cv in te dienen bij het secretariaat van het Fonds voor Cultuurmanagement, p.a. Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Contact:
Klik hier voor het reglement van de prijs. Meer informatie kan verkregen worden bij Prof. Dr. Annick Schramme, Prinsstraat 13, Z509, Universiteit Antwerpen, Tel. 03/265.50.75, annick.schramme@ua.ac.be.
Datum:
6-11-09