Oproep voor projecten: HHKK voor jonge kunstenaars

het HHKK opent zijn deuren voor jonge kunstenaars!

Het Huis Hedendaagse Kunst Kartuizers (HHKK) opent zijn deuren voor 2 werkresidenties van 6 maanden, voor jonge plastische kunstenaars in het domein van de hedendaagse kunst. De eerste residentie begint in januari 2010, de tweede in juli 2010. Kandidaturen moeten uiterlijk worden ingediend op 23 oktober 2009.

De kunstenaar in residentie bij het HHKK zal de kans krijgen om een artistiek project te ontwikkelen dat na 6 maanden moet uitmonden in een tentoonstelling. De kunstenaar moet zijn creatie ook koppelen aan een workshop voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit de scholen en de kindertehuizen van de Stad Brussel. Daarnaast moet hij 3 groepsbezoeken en 3 pedagogische middagen verzorgen die rechtstreeks verband houden met de tentoonstelling.

Algemene voorwaarden


Duur: 6 maanden
Beschrijving van het werklokaal: creatief atelier HHKK
Oppervlakte: 35 m2 (water en elektriciteit voor rekening van de Stad Brussel)
Financiële voorwaarden: de kunstenaar ontvangt een totaal budget van 2.500 euro

Kandidaturen

Inhoud van het dossier van de kandidatuur:
• 1 intentienota over de thema’s van het onderzoek en de aard van het werk. 2.500 tekens, spaties inbegrepen
• 1 curriculum vitae (CV)
• 1 presentatiedossier met de artistieke benadering, beelden van recente werken, elke publicatie die het begrip van het werk kan bevorderen en/of website. Model, 3.000 tekens, spaties inbegrepen.
• 1 pedagogisch project met 1 beschrijving en haar pedagogische doelstellingen. Model, 3.000 tekens, spaties inbegrepen.


Indiening van de dossiers

Vrijdag 23 oktober 2009 (let op, aangetekende zendingen worden niet aanvaard):
• Zuidpaleis / Jeugddienst
c/o Nancy Suarez
Rogier van der Weydenstraat - 1000 Brussel
contact: maac@brucity.be of 02 513 14 69

Documenten om te downloaden van www.maac.be:
• Volledige beschrijving van de oproep voor projecten van het HHKK (pdf)
• Voorbeeld van een contract voor de terbeschikkingstelling van een atelier van het HHKK (pdf)

Contact:

Huis Hedendaagse Kunst Kartuizers (HHKK)
Kartuizerstraat 26-28
1000 Brussel

Tel&fax: 02 513 14 69
maac@brucity.be
http://www.maac.be

Toegankelijk voor het publiek: voor de tentoonstellingen, donderdag tot zaterdag van 14u tot 18u.
Telefonisch onthaal: maandag tot vrijdag van 10u tot 18u.

http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/5505

Datum:
13-10-09