BeFair lanceert twee wedstrijden "Eerlijke Handel": video/film en illustratie/grafische

Het Trade For Development Centre van de Belgische Technische Coöperatie organiseert een dubbele wedstrijd:
- Een eerste audiovisuele wedstrijd: video, animatiefilm, kortfilm, clip (60 sec maximum)
- Een tweede grafische wedstrijd: illustratie, tekening, schilderij, stripverhaal, tekenfilm

U hebt de vrije keuze uit het volgende kader: fictie, animatie, reportage, promotie- of sensibilisatieclip. Als u denkt talent te hebben als regisseur, journalist of reclamepersoon, waag het er dan op!

Of neem uw potloden, penselen of muis ter hand om een pracht van een illustratie, tekening, schilderij, stripverhaal, tekenfilm te creëren om de fair trade te steunen.
Hieronder vindt u enkele pistes voor de te behandelen thema’s, maar u bent vrij om zelf een betekenis te geven aan de «promotie van de eerlijke handel»! Het doel is dat u plezier heeft bij de verdediging van de fair trade.
# Het grote publiek ontvankelijk maken voor fair trade
# De consumptie van eerlijkehandelsproducten stimuleren
# Het kwaliteitsimago van de eerlijke producten versterken
# De verbruiker er bewust van maken dat hij op een verantwoordelijke manier kan consumeren
# De diversiteit van de eerlijke producten aantonen
# De mobilisatie en het engagement van de Belgische burgers voor de fair trade laten zien
# Aantonen dat de eerlijke consumenten via hun aankoop rechtstreeks deelnemen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de kleine producenten…

De wedstrijden richten zich tot alle personen van alle leeftijden die in België wonen.
(Als de kandidaat jonger is dan 18 jaar moet hij of zij een schriftelijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd aan zijn deelnamedossier toevoegen)

De deelnemings- en toelatingscriteria zijn:
- geen reclame maken voor een specifiek merk/label
- de industriële of commerciële merken niet aanklagen of «aanvallen»
- voor de grafische wedstrijd mogen de kandidaten op papier, karton, doek of digitaal te
werk gaan ;
- de duur van de creaties voor de eerste wedstrijd mag maximum 60 seconden zijn;
- de werken moeten absoluut de naam van www.befair.be bevatten

De winnaars worden als volgt beloond:

Audiovisuele wedstrijd:
- 1ste prijs: 1000€
- 2de prijs: 500€
- 3de prijs: 500€

Grafische wedstrijd:
- 1ste prijs: 500€
- 2de prijs: 250€
- 3de prijs: 250€

De kandidaten die door de jury worden weerhouden staan aan BTC de rechten af om de werken
onder alle vormen te (laten) kopiëren, aan te (laten) passen, te vertalen, alsook hun rechten om de werken op eender welke manier aan het publiek te communiceren. Bovendien zullen ze hun rechten afstaan om de verdeling aan het publiek toe te laten van het originele werk of van de kopie ervan.
BTC zou dus de winnende werken kunnen gebruiken in het kader van de huidige wedstrijd voor
gelijk welke andere sensibiliseringsactiviteit.
BTC zal de morele onvervreemdbare rechten van de kandidaten over hun werken respecteren en
verbindt zich er dus toe om geen enkele wijziging te maken aan de kern of de vorm zonder de
toestemming van de makers.

De twee wedstrijden lopen tot 14 september 2009 middernacht. De deelnamedossiers moeten ten laatste op 14 september 2009 om middernacht toekomen op het Trade For Development Centre per besteller of post.
Contact:

Postadres:
Trade For Development Centre - Belgisch Technische Coöperatie
Wedstrijd “Film/Illustratie - Waarop wachten we?”
Samuel Poos, Hoogstraat 147 - 1000 Brussel

Meer info op www.befair.be

Wedstrijdreglement en formulier: BeFair wedstrijd pagina

Datum:
25-8-09