Stimuleringssubsidies voor beginnende literair vertalers

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) voert sinds 2009 een gericht beleid voor beginnende Vlaamse literair vertalers. Hierbij wil het inspelen op zijn/haar specifieke positie in het literaire veld. Dit houdt onder meer een langer aanlooptraject in, een ondersteuning via mentoraatprojecten en de aanmoediging van duovertalingen. De stimuleringssubsidie richt zich dan ook in eerste instantie tot beginnende Vlaamse literair vertalers.

Een stimuleringssubsidie voor beginnende literair vertalers kan door een vertaler aangevraagd worden nadat hij zijn eerste literaire vertalingen heeft gepubliceerd. De gepubliceerde literaire vertalingen kunnen zowel in boekvorm als in cultureel-literaire tijdschriften en/of verzamelbundels verschenen zijn. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten, opgevoerd door een professioneel theatergezelschap, komen in aanmerking. Deze subsidie moet de vertaler de financiële slagkracht en extra motivatie geven om zich verder te bekwamen in het vak van het literair vertalen en zo zijn positie op de literaire uitgeversmarkt te versterken.

Wie kan aanvragen?
Beginnende literaire vertalers van wie een vertaling is verschenen in de debuutperiode. Voor 2009 loopt de debuutperiode van 1 januari 2007 tot en met 15 september 2009.

Het VFL heeft een samenwerkingsverband met de Nederlandse Stichting Fonds voor de Letteren. Een aanvraag voor een subsidie kan éénmalig en uitsluitend bij één van beide fondsen worden ingediend. Een tweede aanvraag van dezelfde vertaler voor hetzelfde vertaalproject wordt afgewezen.

(Aan literaire vertalers die in de Nederlandse gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven, wordt verzocht hun aanvraag in te dienen bij de Nederlandse Stichting Fonds voor de Letteren)

Wanneer aanvragen?
Aanvragen voor een stimuleringssubsidie beginnende literair vertalers moeten ten laatste op 15 september 2009 ingediend worden. De poststempel geldt als bewijs.

De beslissing over de aanvragen valt in principe binnen de vier maanden na de uiterste indiendatum.

Hoe aanvragen?
De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier (met aanvraagformulier en bijlagen) staan beschreven in het subsidiereglement.

Contact:

- Reglement stimuleringssubsidie 2009

- Aanvraagformulier stimuleringssubsidie 2009
ten laatste op 15 september 2009

Meer: http://www.vfl.be/content/99

Vlaams Fonds voor de Letteren
Generaal van Merlenstraat 30
2600 Berchem

Datum:
21-8-09