Oproep: 2010 Beurzen van de Belgische Stichting Roeping

Je bent Belg, tussen 18 en 30 jaar oud en je hebt een passie die je leven stuurt, je keuzes bepaalt en als een rode draad door je bestaan loopt?

De Belgische Stichting Roeping steunt wetenschappelijke, artistieke, muzikale, sociale en andere roepingen voor zover ze een relevante maatschappelijke bijdrage beogen en uiting krijgen in een niet commercieel project waarvan de eerste aanzet reeds gegeven werd. Ze reikt hiertoe jaarlijks 15 beurzen van 10.000 euros uit.

Zoek je financiële steun om je roeping waar te maken?

De Belgische Stichting Roeping kent jaarlijks vijftien beurzen van 10.000€ toe.

Deze beurzen worden toegekend ongeacht het studieniveau, de opleiding of de aard van de roeping van de kandidaat-laureaten.

Deelnemingsvoorwaarden:
-tussen 18 en 30 jaar oud zijn op 30/09/09
-de Belgische nationaliteit bezitten
-kunnen getuigen van een ware roeping ongeacht de discipline: artistiek, cultureel, sociaal, wetenschappelijk, technisch, ecologisch, humanitair, ambachtelijk,...
-de realisatie ervan aangevat hebben
-behoefte hebben aan financiële steun om de roeping verder te ontwikkelen.

De Belgische Stichting Roeping is de enige organisatie die zo'n breed spectrum van activiteiten in aanmerking neemt. Voor jongeren van wie de roeping dreigt vast te lopen wegens een gebrek aan middelen, is deze beurs vaak bepalend voor hun verdere loopbaan.

De beurzen zijn niet bedoeld om studies aan te vatten of een commerciële activiteit op te starten.

Inschrijven voor 30 september 2009

[bron: Stichtingroeping & BAM]

Contact:

Het inschrijvingsformulier is hier beschikbaar

Inlichtingen: Belgische Stichting Roeping, Albertinaplein 2, 1000 Brussel
Tel. 02/213.14.90, Fax 02/213.14.95, info@stichtingroeping.be

www.stichtingroeping.be

Datum:
21-8-09