SMart v.z.w. zoekt een stagiaire voor zijn studiebureau

U bent Nederlandstalig en u spreekt een aardig mondje Frans.
U oefent gedurende één tot drie maanden een stage uit (uren overeen te komen) in een v.z.w. actief in het culturele veld.
U bent geïnteresseerd in het professionele leven van artiesten.
U kan vlot communiceren en werkt graag in teamverband.
U bent methodisch en gestructureerd.

Contacteer ons dan... SMart zoekt een stagiaire.

Beschrijving van de stage

Het Studiebureau van SMart is reeds gestart met een onderzoek van observaties over de “werkzaamheden” van artiesten. De eerste analyses staan in de publicatie “De kunstenaar aan het werk: een stand van zaken en de toekomstperspectieven” die in november 2008 verschijnt.

Met het opzetten van dit onderzoek over de participatie streeft het Studiebureau ernaar verschillende objectieven te verwezenlijken :
- verslag doen van de verscheidenheid aan taken die verband houden met het artistieke leven;
- verslag doen van de verschillende uitgeoefende beroepen (die al dan niet betrekking hebben op dezelfde discipline);
- karakteriseren van de taken op het socio - beroeps en economisch vlak;
- noteren van de taken in de verschillende functies die onontbeerlijk zijn voor het ontstaan en de erkenning van een werk;
- identificeren van de netwerken (en hun manier van functioneren) die de realisatie en de ontwikkeling bewerkstelligen;
- de mobiliteit van artiesten in kaart brengen

Dit project sluit aan bij het sociaal-economisch onderzoek dat in samenwerking met enkele universiteiten gevoerd wordt, naar de verbintenis die de artiest aangaat om in opdracht artistiek werk te scheppen of uit te voeren.

Concreet zal de stagiaire verschillende groepen van artiesten volgen om een samenvatting te maken over de manier waarop zij werken. Deze opvolging bestaat uit twee delen: een agenda zal dagelijks worden ingevuld door de artiesten en daarnaast zijn er interviews die zullen worden afgenomen met verschillende artiesten.
De stagiaire zal verschillende taken uitvoeren: deelname aan informatieve vergaderingen, deelname aan het opzetten van het dispositief en de methodes, deelname aan vergaderingen in de regio Brussel, begeleiden van de observaties, redigeren van een artikel voor de publicatie van het studiebureau.

Wat wij bieden
Een stage met een duurtijd van één tot drie maanden in een jonge en dynamische structuur. Een mogelijkheid tot actief participeren aan uw stage door het uitwerken van een vragenlijst en het opvolgen van artiesten.
U wordt door SMart vergoed voor uw reiskosten.

Contact:
Geïnteresseerd?
Verstuur uw brief per post of mail
naar Héléna Rajabaly
SMart v.z.w.
Emile Féronstraat 70
1060 Brussel.
Mail: her@ubik.be
Datum:
7-11-08