SMart zoekt een tweetalige stagiair(e) Nl-Fr

De dienst externe communicatie van SMart staat in voor de ontwikkeling en coördinatie van de communicatiestrategie van de vereniging. Daarnaast is deze dienst verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van diverse communicatiemiddelen (website, nieuwsbrief, publicaties, persrelaties, promotie van evenementen...).

Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van de vereniging, organiseert SMart een tien dagen durend festival, het zogenaamde SMartival. Deze gebeurtenis tracht de artistieke creativiteit van de verschillende disciplines in het daglicht te plaatsen: SMart wil haar 22.000 leden en haar 22.000 opdrachtgevers verenigen en in contact brengen met andere actoren in de culturele wereld, met de gevestigde instellingen en met het grote publiek.

Het festival zal plaatsvinden van 20 tot en met 29 november in Pathé Palace.
In het kader van SMartival zoekt de communicatiedienst een stagiair(e) belast met volgende taken: Steun verlenen op logistiek, organisatorisch en administratief vlak, tijdens de voorbereidingsfase en de volledige duur van het festival. Dagelijks onderhouden van de website www.smartival.be Updaten van mailadressen uit de gegevensbank van de aangesloten leden van SMart. Voorzien in de definitieve verwerking van het Nederlandstalig persdossier.

Profiel:

Je bent tweetalig (NL-FR). Je bent beschikbaar tussen 15/10/08 en 30/11/08 (uurrooster overeen te komen) en bereid te werken in een vzw, actief in de culturele sector. Je bent geïnteresseerd in het professionele leven van kunstenaars. Je bent enthousiast, nauwkeurig en ondernemend. Je bent een teamspeler en hebt noties van communicatiestrategieën en -middelen.

Aanbod:

Een stage in een betekenisvolle, jonge en dynamische culturele organisatie. Een uitgelezen mogelijkheid om de organisatie van een belangwekkend festival van binnnuit te beleven. SMart vergoedt je verplaatsingskosten. Catering is voorzien tijdens het festival.
Contact:
Interesse?
Stuur je cv voor 30 september per post of mail naar Ann Depoorter, SMart vzw, Emile Féronstraat 70, 1060 Brussel, dea@ubik.be
Datum:
26-8-08