Nieuwe wet rond het fiscale statuut van de auteurs- en naburige rechten : op 30 juli 2008 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

De nieuwe wet van 16 juli 2008 rond het fiscale statuut van inkomsten uit auteurs- en naburige rechten werd op 30 juli 2008 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
In 2005 stond SMart, met Sabam als partner, aan de wieg van het wetsvoorstel gedragen door senator Philippe Monfils. We zijn verheugd dat onze voorstellen zijn aangenomen door de wetgever.

Het eerdere systeem was tegenstrijdig en onrechtvaardig, maar maakt nu plaats voor een eenvoudige en eenduidige regel: één enkel vakje, één enkele aanslagvoet van 15%, forfaitaire onkosten en een bevrijdende voorheffing van 15%.

Deze nieuwe wet is met terugwerkende kracht op 1 januari 2008 in werking getreden en zal dus van toepassing zijn voor de fiscale aangiftes 2009 met betrekking tot de inkomsten van 2008.

De goedgekeurde tekst stelt een oplossing voor, optimaal voor alle lopende zaken.

We betreuren enkele nodeloze wijzigingen van het initiële voorstel:
  • enkele ongelukkige amendementen hebben de regel gecompliceerd rond de inkomsten uit auteurs- en naburige rechten hoger dan 50000 euro per jaar, die kunnen worden geherkwalificeerd voor het gedeelte dat de 50000 euro professionele kosten overschrijdt.
  • Het goedgekeurde systeem voor het bepalen van de aftrekbare forfaitaire onkosten is ingewikkelder geworden.
Tenslotte, vooraleer het systeem operationeel kan worden, is de wijziging vereist van een Koninklijk Besluit. Deze wijziging is aangekondigd. We moeten erover waken dat dit Besluit niet vergeten wordt.

Binnenkort volgt op www.smartvzw.be een gedetailleerde uitleg met betrekking tot deze nieuwe wet.
Datum:
11-7-08