Vocatio-beurs 2018 oproep aan jonge talenten- kunst, wetenschap, publiekrecht, filosofie,...

Vocatio steunt gepassioneerde en getalenteerde jongeren met een levensproject of ware roeping. De stichting reikt jaarlijks 15 beurzen van 10 000 euro uit aan jongeren tussen 18 en 30 jaar, met een talent en/of sociale ambitie. De beurs is voor deze jongeren een beslissend “duwtje in de rug”, maar tevens ook een vorm van erkenning en een springplank.

Wanneer de ontplooiing van uw roeping wordt beperkt door een gebrek aan financiële middelen, kan de Vocatio-beurs u toelaten uw project verder te ontwikkelen.

 


Roeping
Uw levensproject op lange termijn of roeping moet al volop in ontwikkeling zijn, en moet zich onderscheiden van tijdelijke en/of kortdurende initiatieven of activiteiten.
Wanneer de ontwikkeling van uw project vastloopt op een gebrek aan financiële middelen, moet de Vocatio-beurs u toelaten uw project door te zetten.

De beurzen zijn niet bedoeld om reizen mee te bekostigen, studies aan te vatten of een commerciële activiteit op te zetten. Opdrachten in het buitenland, gespecialiseerde opleidingen of materiële investeringen komen wel in aanmerking, indien ze bijdragen tot de ontwikkeling van het project/roeping en geen doel op zich vormen.
Disciplines

Het project kan tot alle domeinen behoren, ook de meest vooruitstrevende. Enkele voorbeelden: spitstechnologisch onderzoek, milieukwesties, nieuwe media, sociale en psychologische projecten, culturele diversiteit, geopolitieke, filosofische of sociologische roepingen in een wereld in evolutie.

Ook de traditionelere domeinen: medische wetenschap, visuele en plastische kunsten, architectuur, fotografie, muziek, podiumkunsten, therapie, etnologie, design, oceanografie enzovoort.

Vocatio steunt ook jongeren met een atypische loopbaan en roeping.

De beurzen zijn beschikbaar voor alle jongeren, zonder onderscheid qua afkomst, cultuur, studieniveau… De stichting steunt de realisatie van levensprojecten, zonder welk elitarisme dan ook.

Dit zijn de selectiecriteria van de jury:
    Tekenen van een ware roeping, een passie, een levensproject
    Voortgang van het project
    Reële financiële nood
    Maatschappelijke relevantie van het project
    Het innoverend karakter van het project
    Hoe beloftevol de kandidaat is

Procedure
Na ontvangst gaan de dossiers naar de verschillende afdelingen van de jury: plastische kunsten, andere kunsten, wetenschap en techniek, medische wetenschappen en menswetenschappen.

De dossiers die na hun selectiewerk overblijven, komen voor de plenaire jury. Tijdens die zitting, die in februari/maart plaatsvindt, worden de laureaten bij stemming aangewezen.

De selectie houdt geen rekening met de taal, de afkomst of het studieniveau van de laureaten.

Vocatio? Enkele getallen
Jaarlijks worden er 250 tot 300 kandidaatsdossiers ingediend.
729 uitgereikt in een 53 jarig bestaan;
Voor een totaal bedrag van € 3.793.941.

 

 

Contact:

Kandidatuur:

Vul het online formulier in, vòòr 30 Oktober 2017:
http://www.vocatio.be/nl/kandidatuur/

Lees meer op: http://www.vocatio.be/nl/informations/

Datum:
8-8-17