Workshop samenwerking kunstenaar / ondernemer

Wil je als kunstenaar meer inzicht krijgen in de samenwerking met de economie en je concrete of fictieve ideeën rond de samenwerking ermee conceptueel vormgeven, aarzel dan niet om aan deze workshop deel te nemen. Hierbij wordt van jou een ernstig engagement verwacht. De workshop is erg concreet gericht. Twee ondernemers en twee kunstenaars komen vertellen over hun ervaring en partnership, gestaafd aan de hand van video's. De algemene begeleiding berust bij Julie Vandenbroucke van Arteconomy.

1. WAT ten aanzien van het economische netwerk: de verschillende invalshoeken om met het economische netwerk een verbinding of samenwerking aan te gaan verruimen en er een diepgaander inzicht in geven. Het gaat niet alleen om de technische knowhow of om financiële ondersteuning, maar evenzeer om de ontmoeting en confrontatie met de wereld van het bedrijf, de economie als maatschappelijk gegeven dat inspirerend kan werken binnen je conceptontwikkeling.

2. HOE pak je dat aan? Inzicht in hoe verbindingen of samenwerkingen kunnen aangegaan worden. Daarbij vertrekken we vanuit de positie van de kunstenaar, de mogelijke verwachtingen van de ondernemer en de specifieke communicatie hieromtrent. De kunstenaar werkt tijdens de workshop een eigen concept uit i.v.m. zijn creatie in het economisch netwerk, wat het ook moge zijn.Format: Drie sessies van 14 uur tot 17 uur op 23 april, 7 mei, 21 mei 2008. Maximum twaalf deelnemers, die op de drie sessies aanwezig kunnen zijn.
Gezien de experimentele insteek van het project wordt het opgevolgd door Sam Eggermont (BAM). Inge Braeckman maakt hierover een rapport.

Plaats: Vergaderzaal BAM, Bijlokekaai 7, 9000 Gent

Contact:
Inschrijven via sam@bamart.be / 0497/482.888 Voor de 3 workshops vragen we 15 euro inschrijvingsgeld. Bij inschrijving zal u een factuur worden opgestuurd.
Datum:
23-4-08