Oproep: restauratie van historische tuinen en parken in Vlaanderen: Hans Vredeman de Vriesprijs 2016

Het Vanden Bulckefonds wil het behoud en de restauratie van historische tuinen en parken in Vlaanderen aanmoedigen. Met de jaarlijkse Hans Vredeman de Vriesprijs van 6.000 € wordt een project bekroond dat door een persoon, een groep, een vereniging of een openbaar bestuur uitgevoerd werd of wordt.

De prijs werd reeds uitgereikt voor de restauratie van:
- architectonische elementen zoals een serre, een rustieke rotspartij en een perspectiefgevende triomfboog
- decoratieve elementen als een tuinvaas en tuinbeelden
- herstelwerken in een modernistische tuin
- restauratie van een smeedijzeren brug

Iedereen kan een dossier indienen: privé-eigenaars, instellingen, groepen, verenigingen, overheden.

Iedereen die de historische eigenheid van zijn tuin of park wil behouden of terugvinden. De Prijs wordt enkel uitgereikt aan concrete projecten in Vlaanderen. Het betreft restauratiewerken in historische tuinen en parken of onderdelen ervan zoals historische tuinconstructies, paviljoens, ijskelders, rotswerken, priëlen, bruggen, pergola's, waterbekkens, tuinornamentiek met erfgoedwaarde zoals tuinbeelden en tuinvazen, professionele boomverzorging, de duurzame beschutting van planten of tuinornamenten voor de winter, de heraanplanting van plantensoorten die er in het verleden aantoonbaar aanwezig geweest zijn, restauratie van historische tuin- en parkverlichtingen, enz.

 

 

Contact:

Om deel te nemen moeten de kandidaten een speciaal kandidaatsformulier invullen. Dit formulier kan rechtstreeks ingevuld worden op de website van de Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2015/293321).

Volgende bijlagen zijn onontbeerlijk:
- Beschrijving van de partners
- Nota mbt de historiek van de tuin
- Foto’s van het project
- Restauratie/conservatiebehandeling: het behandelingsvoorstel, een gedetailleerde raming en het cv van de restaurateur
- Het lastenboek en/of de gedetailleerde raming 

Voor bijkomende informatie:
Anne De Breuck
+32 (0)2 549 61 54 –debreuck.a@kbs-frb.be

 

Datum:
14-1-16