Oproep - Prins Filipfonds - Jonge kunstenaars zonder grenzen

Deadline 11 februari 2015

In 2012 sloten de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een cultureel samenwerkingsakkoord. Naar aanleiding van dit akkoord steunt het Prins Filipfonds initiatieven die samenwerking in de cultuur- en de kunstensector bevorderen. Concreet kan het gaan om samenwerkingsprojecten tussen jonge kunstenaars uit verschillende Gemeenschappen of om initiatieven die de toegankelijkheid van een artistieke productie in een andere Gemeenschap bevorderen. De samenwerking moet leiden tot presentatiemomenten van jonge kunstenaars in minstens 2 Gemeenschappen van het land.

Voor samenwerkingsverbanden tussen jonge kunstenaars en/of verspreidingsstructuren actief in de cultuur- en kunstensector (culturele centra, musea, theaters, culturele organisaties, beeldende kunst, performance…) uit minstens 2 van de 3 Gemeenschappen van ons land. Alleen niet-commerciële organisaties kunnen een project indienen.
Alle artistieke disciplines komen in aanmerking. De voorkeur gaat naar jonge kunstenaars en organisaties die geen structurele steun van de overheid krijgen (maar eventueel wel projectsteun) en naar nieuwe samenwerkingsverbanden.

Financiële steun: tot 3500 euro
Contact:
Meer info over de indieningsmodaliteiten via http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=313049&langtype=2067
Datum:
27-10-14