Projectoproep voor kunstenaars - Atelier 340 Muzeum

Al 33 jaar reeds stelt Atelier 340 Muzeum jaarlijks een thematische tentoonstelling voor met kunstenaars uit alle achtergronden en landen.
In het kader van zijn nieuwe tentoonstelling, 'Pipi in de kunst (2014-16)', lanceert Atelier 340 Muzeum een wedstrijd voor alle Belgische of in België wonende kunstenaars.


Atelier 340 Muzeum vraagt kunstenaars om een project uit te werken met betrekking tot het thema: aan twee van hen zal een prijs worden toegekend zodat ze hun werk kunnen uitvoeren ter gelegenheid van de tentoonstelling.
Daarenboven zullen ook twee eervolle vermeldingen worden uitgereikt, plus een Speciale Bedrijfsprijs, om ook de kwaliteit van andere projecten in de verf te zetten – werken die vervolgens in projectvorm (als work-in-progress) op de tentoonstelling worden gepresenteerd.

>> Het persbericht en het wedstrijdreglement zijn downloadbaar op de website van Atelier 340 Muzeum: www.atelier340muzeum.be.

>> Projecten moeten worden ingediend voor 26 september 2014 om middernacht. De wedstrijd staat open voor alle disciplines uit de beeldende kunst.
Datum:
23-4-14