Sociaal Fonds Reggae Geel Festival 2014

Reggae Geel stelt dit jaar een bedrag van 25.000 euro beschikbaar aan de dagelijkse werking/werkgroep om projecten met een sociaal/artistiek doel te realiseren. Met dit Sociaal Fonds geven ze een signaal naar de lokale gemeenschap dat ze niet alleen voor muzikale of andere overlast zorgen, maar ook dat ze een sterk muziekfestival zijn met een maatschappelijke opdracht.

De organisatie vraagt aan elke medewerk(st)er om even rond te kijken in zijn of haar buurt of verder wie of welk project in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.
 
Op basis van een goed dossier wordt steun vanuit Reggae Geel verleend. Er wordt zeker niet pro deo links en rechts de goede Samaritaan gespeeld door wat geld uit delen.
Streefdoel: 25.000 euro = 25 projecten x 1000 euro of 10 projecten x 2500 euro of 5 projecten x 5000 euro

Aandachtspunten:
Wie? Er wordt niet enkel gekeken naar organisaties in Geel of uit de regio. Elk sterk project met een plaatselijk/regionaal/nationaal karakter komt in aanmerking.
Wie niet? Provincies, steden, gemeenten, …

Subsidiebedrag wordt in 2 shiften betaald.

Een voorschot van 60% van het gevraagde bedrag wordt in juli/augustus betaald
De projecten worden in de voorbereiding van Reggae Geel voorgesteld
Afrekening december: het resterende bedrag of 40% wordt in december betaald op basis van facturen.


Kandidatuursformulier

1. Organisatie die het project indient
Info over organisatie? vzw/feitelijke vereniging
Verantwoordelijke/contactpersoon?
Informatie over de organisatie (doel, doelgroep & werking)

2. Het project
Omschrijving van het project
Budget van het project: totale budget? kosten vs inkomsten? gevraagde steun? beoogde resultaten?
Duur van het project
Waarom aankloppen bij Reggae Geel?

Contact:

Geïnteresseerde projecten/initiatieven worden ingediend bij:

Reggae Geel,
Theo Verdonck, Kollegestraat 96 - 2440 Geel

of via e-mail: theo.verdonck@telenet.be

www.reggaegeel.com

Datum:
17-4-14