Prijs voor beeldhouwkunst van de Stad Mechelen: Grote prijs Ernest Albert 2014

Het stadsbestuur van Mechelen organiseert de tweejaarlijkse kunstprijs 'Grote Prijs Ernest Albert'. Deze prijs wordt om de beurt toegekend aan een kunstenaar die uitmunt in respectievelijk schilderkunst, beeldhouwkunst en vrije grafiek. In 2014 komt de discipline beeldhouwkunst aan bod.

Voor deze nieuwe editie werd het reglement in navolging van de zeer succesvolle 'Prijs voor Schilderkunst' (2012) grondig aangepast en het bedrag voor de prijs werd bepaald op 7.500 euro.
Daarmee is de 'Prijs voor Beeldhouwkunst van de Stad Mechelen – Grote Prijs Ernest Albert' een van de belangrijkste kunstprijzen in België.

De kunstprijs staat open voor professionele beeldende kunstenaars (geboren, woonachtig, gestudeerd of werkend in België).

De Prijs is genoemd naar Ernest Albert (1900-1976), een begenadigd kunstschilder en voormalig directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen. Dankzij een belangrijke schenking van zijn vrouw Marcelle Albert aan de stad Mechelen leeft zijn artistieke overtuiging verder in de vorm van de ‘Prijs Ernest Albert’. Ter nagedachtenis van Ernest Albert en Marcelle Breugelmans, de mecenassen van deze kunstprijs, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de voorkeur van de schenkers voor de figuratieve vorm van de beoefende kunstdisciplines.

Nieuw is dat de jurering gebeurt in twee ronden.
De eerste selectie gebeurt op basis van een ingezonden portfolio.
De inzending van de portfolio dient te gebeuren voor 28 maart 2014.
Op basis van de ingezonden portfolio en eventuele bijkomende gesprekken en/of atelierbezoek selecteert de jury x-aantal kunstenaars om hun werk tentoon te stellen in De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst, Onder den Toren 12, 2800 Mechelen.

De jury duidt onder de tentoongestelde kunstenaars een winnaar en eventueel eervolle vermeldingen aan.

De opening van de tentoonstelling, bekendmaking en uitreiking van de prijs vindt plaats op zondag 27 april 2014 in De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst, Onder den Toren 12, 2800 Mechelen.

De tentoonstelling loopt tot en met zondag 1 juni 2014 en is gratis toegankelijk van donderdag tot zondag van 13 tot 18u.
Contact:

Het volledige reglement en het inschrijvingsformulier zijn te raadplegen op www.academiemechelen.be of op te vragen bij Academie voor Beeldende Kunsten, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
abk@mechelen.be
Tel. 015/28.29.90.

De inzending dient te gebeuren voor 28 maart 2014.

Datum:
6-3-14