Oproep: Rijksakademie van beeldende kunsten - residency 2015

Elk jaar komen er circa 25 ateliers beschikbaar. Een werkperiode aan de Rijksakademie duurt 1 jaar en kan worden verlengd met 1 jaar. Faciliteiten en expertise op artistiek, theoretisch en technisch gebied vormen het basisaanbod van de residency. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij praktische en financiële zaken als huisvesting en verblijfsvergunningen. Een resident artist ontvangt een stipendium van 12.500 euro per jaar, inclusief 1500 euro materiaalbudget.
Aanmelding periode: aanmelding voor de residency 2015 kan van 1 januari tot 1 februari 2014.

Wie kan zich aanmelden?
Aanmelding staat open voor kunstenaars die aan het begin staan van hun professionele ontwikkeling. Kunstenaars tussen 25 en 35 jaar oud blijken het meest optimaal gebruik te maken van de residency. Resident artists hebben over het algemeen een (kunst)opleiding afgerond en werken bij voorkeur drie tot vijf jaar zelfstandig als kunstenaar, voorafgaand aan een residency op de Rijksakademie. Kunstenaars die als deelnemer verbonden zijn of waren aan een andere postacademische instelling in Nederland (Jan van Eyck, De Ateliers) komen niet in aanmerking voor een Rijksakademie residency.

Procedure
De selectieprocedure kent een aantal rondes. Zowel aantoonbare artistieke kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden als het moment in een loopbaan zijn hierbij doorslaggevend. Na diverse selectierondes in april/mei wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een interview in juni.
Een aanmelding bestaat uit:
- het online aanmeldingsformulier, volledig ingevuld (het formulier is online gedurende de aanmeldperiode december tot en met januari)
- documentatie van werk
- cv

Om uw aanmelding aan de Rijksakademie compleet te maken, dient u een aanmeldfee van 50 euro te betalen. Meer informatie hierover in het aanmeldformulier.

Het aanmeldingsformulier dient in het Engels te worden ingevuld. Alle correspondentie met betrekking tot de aanmeldingen is in het Engels.

In Nederland wonende kunstenaars worden geselecteerd in samenwerking met het Mondriaan Fonds.

Financiën
De Rijksakademie worden deels gefinancierd door het ministerie van OCW en het Mondriaan Fonds. Stichting Trustfonds Rijksakademie werven daarnaast gelden bij fondsen, bedrijven en particulieren in binnen- en buitenland. Iedere resident artist wordt gevraagd zich in te spannen een Fellowship te werven van € 15.000, bij voorkeur in het land van herkomst.

Jaarbijdrage
Voor aanvang van de residency dient elke resident artist een jaarbijdrage te betalen. Voor de residency 2014 is dit 2750 euro.
Contact:
Voor vragen over aanmelden: application@rijksakademie.nl
Datum:
17-12-13