Oproep aan jongeren tussen 18 en 29 jaar oud: Vocatio beurzen 2016

Een Vocatio-beurs is bedoeld voor jongeren die tussen 18 en 29 jaar oud zijn, ongeacht hun discipline, hun actieterrein, hun studieniveau of hun vorming, die Belg zijn of in België verankerd zijn, maar die de financiële middelen ontberen om hun project op lange termijn tot een goed einde te brengen. De beurs is voor hen tegelijk een vorm van erkenning, een springplank en een beslissend “duwtje in de rug“.


WAT?
Sinds 50 jaar heeft Vocatio, stichting van openbaar nut, als hoofddoel zowel materiële als morele steun te verlenen aan jonge laureaten met een levensproject. Elk jaar reikt de stichting tien tot vijftien beurzen uit, die jongeren moet toelaten hun droom waar te maken en hun roeping voluit vorm te geven. Vocatio biedt ook een relatienetwerk en een uitwisselingsforum met oud-laureaten aan.

HET PROJECT?

Het project van de kandidaat kan tot alle domeinen behoren, ook de meest vooruitstrevende. Enkele voorbeelden: spitstechnologisch onderzoek, milieukwesties, nieuwe media, sociale en psychologische projecten, culturele diversiteit, geopolitieke, filosofische of sociologische roepingen. Maar ook de traditionelere domeinen komen in aanmerking: medische wetenschappen, visuele en plastische kunsten, ambachten, architectuur, fotografie, muziek, podiumkunsten, therapie, etnologie, design, oceanografie enzovoort.

HOEVEEL?
In 2015: 15 beurzen van €10.000

HOE?
De kandidaat moet een online dossier indienen via www.vocatio.be.

VOORBIJE LAUREATEN
Tussen 1963 en 2015, hebben 714 jongeren een Vocatio-beurs gekregen. Sommigen zijn ondertussen bekend geworden zoals de choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, de schrijfster Annelies Verbeke, de avonturier Jean Bourgeois, de pianist en laureaat van «de Koning Elisabethwedstrijd», Jan Michiels, de actrice Sien Eggers, de fotograaf Jan Locus, de theatermaker Pieter De Buysser, de pianotechnieker Toon Gielen. Ontdek de

IEDERE JONGERE TUSSEN 18 EN 29 JAAR OUD MET EEN LEVENSPROJECT KAN EEN DOSSIER INDIENEN VIA www.vocatio.be OM ZO KANS TE MAKEN OP EEN VAN DE VOCATIO-BEURZEN.

>>>> VAN 15 SEPTEMBER TOT 7 NOVEMBER 2016

15 X € 10 000
18-29 JAAR
ALLE DISCIPLINES
DEADLINE > 07/11/2016

Contact:
Vocatio – Albertinaplein, 2 – 1000 Brussel - www.vocatio.be
info@vocatio.be - +32 (0)2 213 14 90 – Facebook > bourses Vocatio beurzen
Datum:
17-9-16