Oproep aan beeldhouwkunstenaars: Mark Macken Prijs 2014

De Prijs Mark Macken 2014 is een Belgische nationale prijs voor beeldhouwkunst ten bedrage van 2.500 euro.

De prijs is ondeelbaar. De jury kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

De Prijs Mark Macken 2014 staat open voor alle kunstenaars die in België gedomicilieerd zijn of de Belgische nationaliteit bezitten en op 1 januari 2014 niet ouder dan 35 jaar zijn.

Deelnemers dienen voor donderdag 14 november 2013 het deelnemingsformulier vergezeld van documenten en foto’s van het kunstwerk of het ontwerp naar de maatschappelijke zetel van de vzw ARTos Ballaarstraat 10 te 2018 Antwerpen te zenden.

Elke kandidaat mag maximaal drie werken voorstellen, uitgevoerd in duurzaam materiaal (plaaster, polyester, metaal, steen, hout,…) en gerealiseerd binnen de periode van 3 jaar voorafgaand aan de datum van uitreiking van de prijs.

Het onderwerp is vrij maar moet beantwoorden aan volgende criteria:
- beeldhouwwerk uitgevoerd in duurzaam materiaal door de kunstenaar zelf
- de afmetingen van het beeldhouwwerk mogen om praktische redenen volgende maxima niet overschrijden: toegang to de exporuimte:
breedte: 1m50; hoogte: 2m.

Contact:
Het volledige reglement en het inschrijvingsformulier vind je op http://www.artos-vzw.be/Aankondiging.html
Datum:
17-9-13