Internationale residentiewerking 2014

Kunstenaars kunnen vanaf 2 september kandideren voor een verblijf in 2014 in een residentie waarmee de Vlaamse Overheid een overeenkomst heeft.
Een verblijf in een kunstenaarsresidentie heeft als doel om tijd en ruimte te bieden aan een kunstenaar om buiten zijn vertrouwde geografische context te werken aan zijn ontwikkeling of aan zijn oeuvre.

De residenties:
  • New York – PointB Worklodge
  • New York – Residency Unlimited
  • Berlijn – KunstWerke
  • Berlijn – AIR Berlin Alexanderplatz (ABA)
  • Maastricht – Jan van Eyck Academie
  • Warshau – Ujazdowski Castle a-i-r laboratory
  • Parijs – Cité Internationale des Arts
  • Comacina – Isola Comacina

Uiterste datum voor indienen van de aanvragen voor Cité Internationale des Arts: 15 oktober 2013.

Uiterste datum voor indienen van de aanvragen voor de andere residenties: 1 november 2013.

Kunstenaars die geselecteerd worden voor een andere residentie (van korte of lange duur) die niet in het vaste aanbod zit, kunnen hiervoor een aanvraag voor een internationaal werkverblijf in het kader van het Kunstendecreet indienen.

Het aanvraagdossier bestaat uit de volgende elementen:
- aanvraagformulier
- artistieke omschrijving van het internationale initiatief
- begroting met geschatte inkomsten en verwachte uitgaven
- gedetailleerde toelichting bij alle bedragen uit de begroting
- overzicht van reeds gerealiseerde activiteiten
- artistiek CV + documentatie over het werk van de aanvrager
- indien van toepassing: lijst van de personen (+functie) die een verplaatsing van of naar het buitenland maken
- indien van toepassing: planning
- indien van toepassing: kopie samenwerkings- of coproductiecontract

Contact:

Meer informatie en aanvraagformulier:
http://www.kunstenerfgoed.be/ake/view/nl/1470396-Internationale+residentiewerking.html

Voor verdere informatie kan u terecht bij
Hilde Lievens (tel. 02 553 69 36)
of Stan Van Pelt (tel. 02 553 68 98)

Datum:
17-9-13