Oproep aan jonge kunstenaars: B-Gallery 2014 / Centrale for Contemporary Art

De B-GALLERY nu associeert zich met de CENTRALE for contemporary art als actieve ondersteuning van opkomende kunstenaars. Het Centrum voor hedendaagse kunst van de Stad stel vanaf nu aan voormalige winnaars haar ruimte gewijd aan jonge kunstenaars ter beschikking, de CENTRALEBox.

De oproep staat open voor kunstenaars die in België wonen en minder dan 10 jaar artistieke carrière hebben.
Gelegen in de prachtige Bortier Galerij (Sint-Jansstraat 17-19, 1000 Brussel, vlakbij de Grote Markt), is de B-Gallery een plaats die open staat voor multidisciplinaire experimenten van zowel schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, video, installatie, als illustratie, tekening, textiel ... Deze tentoonstellingsruimte van 92 m² biedt de laureaten de mogelijkheid een solotentoonstelling te monteren voor een periode van vier weken, met de steun van de Stad Brussel en de CENTRALE.

Naast het voorzien van een institutioneel diffusie kanaal, biedt de Stad Brussel hen ook:
- het terbeschikkingstellen van de ruimte;
- een steun in de productie van de tentoonstelling van 400 €;
- een professionele fotoreportages;
- een catalogus aan het einde van het seizoen;
- de promotie van de tentoonstelling;
- productie van uitnodigingen en posters;
- de vernissage;
- de bewaking;

De selectie gebeurt door een jury van kunst professionals.
Projecten met betrekking tot vraagstukken van de hedendaagse kunst, ontworpen voor de galerie en rekening houdend met haar specifieke kenmerken, krijgen voorrang.

Let wel, projecten die de ruimte geheel of gedeeltelijk afschermen worden niet in aanmerking genomen; de B-Gallery werkt immers ook als vitrine.

Om deel te nemen zullen enkel VOLLEDIGE dossiers in aanmerking komen deze bevatten:
1. je volledige gegevens + artistieke CV (Word/PDF)
2. een algemene inleiding op je werk (Word/PDF)
3. een beschrijving en een intentieverklaring op het concept van de tentoonstelling gepland voor de B-Gallery (+ eventueel installatieschema ...) (Word/PDF)
4. minimaal vijf afbeeldingen van goede kwaliteit (jpeg, lage resolutie).
--- Inhoud moet op CD * ---
* Alle verwijzingen naar websites als enige visuele bron zullen niet in aanmerking komen!
Contact:

De documenten moeten tenlaatste verzonden zijn op 29 september 2013 aar het volgende adres:
Oproep B-Gallery
CENTRALE for contemporary art // Joan Vandenberghe

Dienst Cultuur van de Stad Brussel
Sint-Katelijneplein 44 - 1000 Brussel

--- Aangetekende zendingen worden niet aanvaard ---

Infos:
+32(0)2 279 64 35/57 of cultuur@brucity.be
http://www.centrale-art.be

Datum:
4-9-13