Oproep aan jonge kunstenaars - B-gallery 2014

De oproep staat open voor kunstenaars die in België wonen en minder dan 10 jaar artistieke carrière hebben.

Gelegen in de prachtige Bortier Galerij (Sint-Jansstraat 17-19, 1000 Brussel, vlakbij de Grote Markt), is de B-Gallery een plaats die openstaat voor multidisciplinaire experimenten van zowel schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, video, installatie, als illustratie, tekening, textiel, ...

Deze tentoonstellingsruimte van 92 m² biedt de laureaten de mogelijkheid een solotentoonstelling te presenteren voor een periode van vier weken, met de steun van de Stad Brussel en de CENTRALE.

De Stad Brussel biedt hen ook:

• het ter beschikking stellen van de ruimte;
• een steun in de productie van de tentoonstelling van 400 €;
• een professionele fotoreportage;
• een catalogus aan het einde van het seizoen;
• de promotie van de tentoonstelling;
• productie van uitnodigingen en posters;
• de vernissage;
• de bewaking;

De selectie gebeurt door een jury van kunstprofessionals.
Projecten met betrekking tot vraagstukken van de hedendaagse kunst, ontworpen voor de galerie en rekening houdend met haar specifieke kenmerken, krijgen voorrang.
!Let wel, projecten die de ruimte geheel of gedeeltelijk afschermen worden niet in aanmerking genomen; de B-Gallery werkt immers ook als vitrine.

>> Om deel te nemen zullen enkel volledige dossiers in aanmerking komen. Het dossier bevat:

1. je volledige gegevens + artistieke cv (Word/pdf)
2. een algemene inleiding op je werk (Word/pdf)
3. een beschrijving en een intentieverklaring op het concept van de tentoonstelling gepland voor de B-Gallery (en eventueel installatieschema ...) (Word/pdf)
4. minimaal vijf afbeeldingen van goede kwaliteit (jpeg, lage resolutie).

De inhoud moet op cd. Alle verwijzingen naar websites als enige visuele bron komen niet in aanmerking.
De documenten moeten ten laatste verzonden zijn op 29 september 2013 naar het volgende adres: Oproep B-Gallery, CENTRALE for contemporary art // Joan Vandenberghe, Dienst Cultuur van de Stad Brussel, Sint-Katelijneplein 44, 1000 Brussel. Aangetekende zendingen worden niet aanvaard.
Contact:
Tel. 02/279.64.35/57, cultuur@brucity.be
www.centrale-art.be
Datum:
19-7-13