Oproep tot kandidaatstelling: Ontwerp en realisatie van kunstwerken in vijf sociale woonwijken te Brussel

Het 101e%, een programma voor de integratie van hedendaagse kunstwerken in de sociale huisvesting onder de voogdij van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (B.G.H.M.), zoekt kunstenaars voor het ontwerp en de realisatie van kunstwerken in vijf Brusselse sociale woonwijken.

Het budget per project bedraagt 200.000 euro, all-in.

Download het dossier met meer info over de voorwaarden op

www.bghm.irisnet.be/het101e/kandidatenoproep


Datum:
10-7-13